INCHEM - Vegyi anyagok biztonsági adatai kormányközi szervezetektől

Kép forrása
http://www.inchem.org/
Leírás szerzője
Kálnay Csilla

A honlap gyors hozzáférést ad a nemzetközi szakértők által értékelt vegyi anyagokra vonatkozó információkról, amiket gyakran használnak szerte a világon. Ezek a veszélyes vegyi anyagok előfordulhatnak mind környezetben, mind az élelmiszerekben. Az információkat megerősíti számos kormányközi szervezet, amelynek célja, hogy segítse az embereket ezeknek a vegyi anyagoknak a helyes kezelésében.

Tömör Nemzetközi Kémiai értékelési dokumentumok (CICADs):

A CICADs dokumentumok összessége, amelyek a vegyi anyagok emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásaira vonatkozó tudományos információkat foglalják össze. Ezeket nemzeti, vagy regionális értékelési dokumentumokban rögzítik, vagy már létező EHCs-ben.  Mielőtt elfogadja az IPCS (Nemzetközi Vegyi Biztonsági Program) a CICADs kiadványokat, nemzetközileg kijelölt szakértők kiterjedt szakértői értékelést írnak ezen dokumentumok pontosságáról és teljességéről, érvényességéről, majd levonják a következtetéseket.

Környezetegészségügyi szempontok (EHC), tanulmányok:

Az EHC kiadványok tanulmányok, amiket azon tudósok és biztonsági emberek számára terveztek, akik a létesítmény biztonsági szabványainak és előírásainak készítéséért felelnek.  Ezek az IPCS által kiadott dokumentumok tartalmazzák az alapvető tudományos kockázatelemzési ismereteket a vegyi anyagok széles skálájáról, és azok csoportjairól.   

Harmonizációs Projekt Kiadványok

Vegyi anyagok egészségügyi kockázatairól, a vegyi anyagoknak való kitettségről, expozíciók értékeléséről és az anyagok lehetséges használatáról szóló dokumentumokat foglalja magába.

Egészségügyi és Biztonsági útmutatók (HSGs)

A HSGs útmutatói nem szaknyelven adnak tömör információkat a vegyi anyagoknak való kitettséggel
kapcsolatban, továbbá gyakorlati tanácsokat adnak orvosi és adminisztratív kérdésekben.

Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) - összefoglalók és értékelések

1969-ben, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) egy olyan projektet kezdeményezett, amiben tanulmányokat írnak a rákkeltő vegyi anyagok emberre gyakorolt hatásairól, beleértve a gyártási folyamatok veszélyeit is. Az 1980-as évekre a program kiterjeszti a rákkeltő anyagok kockázatainak értékelését, valamint elemzi az összetett keverékek és egyéb vegyszerek hatásait. A projekt elsődleges célja az, hogy kidolgozza és közzétegye tanulmányok formájában a kritikus rákkeltő anyagokra vonatkozó adatokat, amelyekre az emberek érzékenyek. Értékelik az adatokat a nemzetközi munkacsoportok szakértőinek segítségével, és rámutatnak arra, hogy melyik területeken van még szükség további kutatásokra.

Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (ICSCs)

Összefoglalják az alapvető információkat a kémiai anyagokról, az Európai Unióval együttműködve. Céljuk, hogy összegezzék a vegyi anyagokra vonatkozó alapvető egészségügyi és biztonsági információkat munkavállalók számára is, a gyárakban, a mezőgazdaságban, az építőiparban és egyéb területeken dolgozók részére.

IPCS / CEC értékelése ellenanyagok sorozat

Végleges és hiteles útmutatást ad a mérgek ellenszerének felhasználására és kezelésére. A Nemzetközi Kémiai Biztonságról szóló Program (IPCS) és az Európai Unió Bizottsága közösen végzi a nagyprojekt értékelését az ellenszerek használatáról. A projekt célja, hogy azonosítsa és értékelje tudományos módon az ellenszerek széleskörű használatának hatékonyságát.

Ez a sorozat összegzi és értékeli az ellenszerek hatékonyságát és klinikai alkalmazási módszereit. A cél az, hogy legyen egy mérvadó konszenzusos nyilatkozat, amely nagymértékben segíti a megfelelő ellenszer kiválasztását a kezelés folyamán. Részletes klinikai leírásokat is tartalmaz, továbbá magába foglal ellenjavallatokat, és a szükséges óvintézkedésekre is felhívja a figyelmet. A sorozat felettébb hasznos klinikai toxikológusok, és mindenki más számára, akik részt vesznek a mérgezések kezelésében.

Közös szakértői bizottság az élelmiszer adalékanyagokról (JECFA) - monográfiák és értékelések

Az élelmiszer-adalékanyagok, a szennyező anyagok, állatgyógyászat során gyártott anyagok és ezek maradványainak toxikológiai vizsgálatáról a WHO és a FAO szakértőinek bizottsága foglalkozik. A Codex Alimentarius Bizottság és a nemzeti kormányok biztosítják, hogy a nemzetközi élelmiszer-szabványok gondoskodjanak a fogyasztók védelméről. A tanulmányokban szerepelnek azok a toxikológiai adatok, amelyek alapján a JECFA szakértői értékeléseket tehetnek.

Ülés a növényvédőszer-maradékok kapcsán (JMPR) - tanulmányok és értékelések

Toxikológiai értékelést nyújt a növényvédő szerekről. A Codex Alimentarius Bizottság és a nemzeti kormányok a fogyasztók védelméért hozott nemzetközi szabványokat és ezen anyagok élelmiszerekben tárolt, biztonságos szintjét tartalmazzák. A tanulmányok biztosítják azokat a toxikológiai adatokat, amelyek alapján a JMPR (WHO és FAO közös gyűlése) értékeléseket tehet. Ezeket a tanulmányokat szakértők értékelik a JMPR üléseken.

Kémiai Kockázat

Észak-európai szakértői csoportok vegyi anyagok munka- és egészségügyi hatásairól, kockázatairól írt elemzéseit és kritériumainak dokumentumait tartalmazza.

Növényvédőszer Dokumentumok (PD)

Alapvető információkat tartalmaznak a biztonságos növényvédő szerek használatáról. A növényvédő szerekről készült adatlapokat a WHO-val együttműködve a FAO készíti. A PD alapvető toxikológia információt ad az egyes peszticidekről. Kiemelt témaként jelenik meg a PDSs, ami azokat az anyagokat jelöli, amelyeket széles körben használnak a népegészségügyi programokban és/vagy a mezőgazdaságban, vagy amelyek magas vagy szokatlan mérgezési minősítéssel rendelkeznek.

Az elkészült adatlapokat szakértők lektorálják, de felülvizsgálatukra időről időre szükség van.  A tanulmányok elkészítéséhez a GIPAF ipari szövetség nyújtott segítséget.

Toxikológiai Információs Tanulmányok (PIM)

Ez a globális adatbázis különböző anyagokról készült adatokat, dokumentumokat tartalmaz (vegyszerek, gyógyszerek, mérgező növények, valamint mérgező és mérges állatok), amelyek gyakran vezetnek mérgezéshez. A PIM egy tömör, praktikus dokumentum, aminek az a célja, hogy megkönnyítse a mérgekkel foglalkozó szakemberek (specialisták, orvosok, elemzők) munkáját. A PIM többet ad, mint az egyszerű tanulmányok, hiszen képviseli a nemzetközi konszenzus véleményét a mérgek diagnózisáról, a kezelésről és megelőzésről.

Mérgekkel foglalkozó központok, klinikák és toxikológiai egységek együttműködésével, nemzetközi összefogásával készült el. A PIM összefoglalja az anyagok fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságait éppúgy, mint az orvosi teendőket és a javaslatokat a betegek kezelésére.

Szűrő Információs adatállomány (SIDS)- Nagytömegű vegyi anyag előállítás

Ez a link - a vegyi anyagok hatásainak kockázatelemzésétől - tartalmazza egy nemzetközi szakértői csoport kollektív véleményét. A tanulmányok elkészítésében az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, valamint az Egészségügyi Világszervezet is részt vett.

Egyesült Királyság- Információs dokumentumok Mérgekről (UKPID)

Az Egyesült Királyság által összeszedett mérgek, vegyi anyagok fizikai, kémiai, környezeti tulajdonságait, hatásait magába foglaló dokumentumokat tartalmaz

Szerző által felhasznált források