Szerkezet

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

A talaj szerkezete típusában a szerkezeti elemek alakja, nagysága és elrendeződése jut kifejezésre. A talaj morfológiai szerkezetének meghatározásakor a szerkezeti egységek alakját, fejlettségét és méretét, illetve a talajszerkezet kialakulásának mértékét értékeljük.Ezeknek a szerkezeti elemeknek a fejlettsége, kifejezettsége, alakja, nagysága és állandósága igen jellemző a talajképződési folyamatokra, tehát fontos típusbélyeg.

Szerkezetesség foka: szerkezet nélküli talajok (tömött, poros), gyengén, közepesen, erősen szerkezetes talajok.

Talajszerkezet típusa: köbös, hasábszerű, lemezszerű. A 3 fő csoporton belül a szerkezeti elemek környező elemekhez valóidomulása, a szerkezeti elemek éleinek szögletessége ill. legömbölyödött volta, valamint a szerkezeti elemek porózussága és mérete szerint tovább csoportosítható.

Az agronómiai szerkezet az aggregátumok méret szerinti százalékos eloszlását jelenti. A jellemző méretű frakciók (rög, morzsa, por) elkülönítésére szitasort használnak (száraz szitálás). A művelés során arra kell törekedni, hogy a morzsa frakció (0,25 mm – 10 mm) részaránya növekedjen.

Szerző által felhasznált források

Szabolcs I. szerk. (1966): A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI, Budapest.