Új könyv készül a környezetmendzsment modern mérnöki eszközeiről

Szerző
Gruiz Katalin

Gruiz Katalin, Meggyes Tamás és Fenyvesi Éva szerkesztésében és a Maralte (Leiden, Hollandia) kiadásában készül az az angol nyelvű könyv, mely a BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének 15 éves kutató-fejlesztő és publikációs tevékenységén alapulva összefoglalja a környezeti és a környezetmérnöki tudományok új eredményeit és az azokon alapuló technikai lehetőségeket egy holisztikus szemléletű, tudatos környezetmenedzsment alapjaként és egy egészségben fenntartható környezet érdekében.

Fülszöveg:
Környezetünk egy összetett és folyton változó rendszer, mely megába foglalja a természetes és épített környezetet és az embert, mint kulcsszereplőt.  A környezet védelme tudományos és mérnöki alapokon nyugvó menedzsment-rendszer, mely manapság, sajnos, még legjobb formájában sem képes teljesíteni a fenntarthatóságot, megteremteni és fenntartani azt a kényes egyensúlyt, melyet a természet és az emberi környezethasználatok gyakran ellentétes igényeinek megfelelően kéne kialakítani. Ez a könyv a modern mérnöki eszköztár megteremtésén dolgozó MOKKA Projekt és hasonló célú Európai kutatás-fejlesztési projektek eredményein alapul, az elmúlt években kidolgozott kockázatmenedzsment, kockázatfelmérési és  kockázatcsökkentési módszerek elvi és gyakorlati alapjait és megoldásait ismerteti. Tudományos áttekintéseket, koncepciókat, a környezettel kapcsolatos döntéseket befolyásoló, meghatározó mérnöki módszereket mutat be azzal az igénnyel, hogy ezek és a jövőben születő új módszerek beépüljenek a hatékony környezetmenedzsment eszköztárába, hogy a tudomány és a mérnöki gyakorlat valóban megoldást adjon a környezet és a benne élő ökoszisztéma és ember égető problémáira. Ez a könyv mind a környezettudósok, akadémikusok, a mérnöki tudományok és gyakorlat képviselői, mind az ipar, a környezetvédelem, a helyi és országos politika döntéshozói érdeklődésére számot tart.

A könyv fő fejezetei:
• Környezetmenedzsment okosan: bevezetés
• Szennyezett területek kockázatmendzsmentje
• Környezeti kockázatfelmérés
•    Kockázatfelmérési módszereke
•    Területek felmérésére, monitoringjára alkalmas metodikák
• Környezeti kockázatcsökkentés
•    Kockázatcsökkentés alapjai
•    Hagyományos és innovatív remediációs technológiák
•    Remediációs technológiák értékelése
• Szerves szennyezőanyagok: esettanulmányok
• Szervetlen szennyezőanyagok: esettanulmányok
• Tanulságok, következmények
• Indexek

Flyer.pdf777.11 KB