DDT

Kép forrása
Fenyvesi Éva
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

Diklór-difenil-triklóretán növényvédőszer, a vegyipar terméke, a természetben nem fordul elő. Nagy hatású rovarméreg. Mivel az élő szervezetben felhalmozódhat, károsítja a környezetet, Magyarországon már az 1960-as évek végén (elsőként a világon) betiltották felhasználását. Ma már csak Indiában, Kínában és Dél-Koreában gyártják elsősorban malária ellen.

A levegőben a napsütés hatására bomlik. felezési ideje 1-3 nap.

A talajban száz éven túl is megmarad, erősen adszorbeálódik a talajszemcsékre. A vizekben a lebegőanyaghoz, üledékhez kötődik. Mikrobiológiai lebomlása során diklór-difenil-diklóretán (DDE) és diklór-difenil-klóretán (DDD) keletkezik, melyek hasonlóan perzisztensek a környezetben, és hatásuk is hasonló. A növényekkel bekerülnek a táplálékláncba. Nemcsak a rovarokra mérgezőek, hanem a vízi és szárazföldi ökoszisztéma minden tagjára. A madaraknál a tojások héja elvékonyodik, kevésbé szaporodnak. Mutagén és rákkeltő hatású, csökkenti a termékenységet.

Szerző által felhasznált források