Gyors analitikai módszer növényvédőszer-maradványok meghatározására bonyolult mátrixban

Kép forrása
www.postalplantsdirect.co.uk
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

A növényvédőszerek alkalmazásának célja:a növények védelme,a terméshozam fokozása. Az Európai Unio EC396/2005 számú rendelete szabályozza a határértékeket (a maximálisan megengedhető koncentráció az élelmiszerekben = maximum residue level, MRL): 500 növényvédőszerre és 300 élelmiszerre állapított meg határértékeket.

A nagy áteresztőképességű (gyors, egyszerre 100 vagy több peszticidet meghatározó) GC-MS-MS módszer érdekessége, hogy acetonitrilt használ extrakcióra. Ez, a HPLC mintaelőkészítésben bevált, de a GC-ben kevésbé kedvelt poláris oldószer azért alkalmazható mégis, mert a GC-MS-MS technika nagy érzékenysége kis térfogatú injektálást tesz lehetővé. A minta mátrix komponenseit (cukrokat, zsírsavakat, színanyagokat) primer és szekunder amin fázison köti meg a mintaelőkészítés során.

A módszer validálása 96 növényvédőszerrel spikolt eperdzsem mintákkal történt. A klórhalidon kivételével mindegyik vizsgált növényvédőszer esetén teljesültek a validálás követeleményei. A módszer szelektívnek, érzékenynek, robosztusnak bizonyult.

Szerző által felhasznált források

Hetmansky, M.T., Fussell, R., Godula, M., Hübschmann, H.J.: Rapid analysisof pesticides in difficult matrices using GC-MS-MS, LC-GC Europe, Applications Book, pp.14-15 (2010)