Közvetlen Hg mérőműszer folyadék és szilárd mintákra

Kép forrása
dailynews.com
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

A közvetlen higanymérésre kifejlesztett készülékben hő hatására a szilárd vagy folyadékminta először megszárad majd lebomlik folyamatos oxigénáramban. Az égéstermékek egy katalizátoron további bomlást szenvednek. A Hg gőz arany amalgám felületen adszorbeálódik majd kvantitatíven deszorbeálódik. A Hg tartalmat atomabszorpciós spektrofotométerrel mérjük. A készülék a kalibráció alapján számítja a mért Hg abszolút mennyiségét, és a minta súlyának megadása után a Hg-koncentrációt.

A módszer előnye, hogy nincs szükség bonyolult mintaelőkészítésre (feltárás, kémiai oxidáció majd redukció), mint a hagyományos módszerek esetén, melyek során veszélyes hulladékok keletkeznek a mintaelőkészítéshez használt vegyszerekből. Feltárás helyett hőbomlás, kémiai előkezelés

A módszer tipikus alkalmazásai: üledék, talaj, növény, hal és egyéb szilárd minták, szennyvíz, biológiai folyadékok, környezeti minták Hg-tartalmának meghatározása.

Szerző által felhasznált források

www.milestonesrl.com

Cristina A. Ugarte, Kenneth G. Rice, Maureen A. Donnelly: Variation of total mercury concentrations in pig frogs (Rana grylio) across the Florida Everglades, USA. Science of the Total Environment, 345, 51-59 (2005)

MOKKA adatbázis 11. számú adatlap