2,4-diklór benzoesav

Kép forrása
Pauer Viktor
Leírás szerzője
Pauer Viktor

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

2,4-Diklórbenzoesav
2,4-DCBA   

Vegyületcsoport

Aromás karbonsav

CAS szám

50-84-0

Molekulaképlet

C7H4Cl2O2

Szerkezeti képlet

 

Megjelenés

Fehér vagy világossárga színű por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Festék-, gombairtó- és gyógyszergyártásnak, illetve egyéb szerves termékek szintetizálásának intermedierje. [Chemicalbook]

Elsődleges hatás

Gombaölő

Mellékhatások

Irritáló, izgatja a szemet, bőrt, és a légutakat. A gyomorba jutva az emésztő szervrendszert irritálja. [Chemicalbook]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

191,01 g/mól [Chemicalbook]

Sűrűség

1,517 g/cm3 [Chemicalbook]

Olvadáspont

158–160 ºC [Chemicalbook]

Forráspont

310 ºC [Chemicalbook]

Gőznyomás

0,0003 Pa (25 ºC) [Chemicalbook]

Vízoldhatóság

0,36 g/L (15 ºC) [Chemicalbook]

Stabilitás

Stabil, de erős oxidáló szerekkel reagál

Hidrolízis

N.A.

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

8,957*10-8 atm*m3/mól [Chemicalbook]

Kow

2,82 [Chemicalbook]

Koc  [l/kg]

4,7 - 21,8 [Chemicalbook]

pKa

2,68 [Chemicalbook]

BCF, biokoncentráció

Alga, (Chlorella fusca vacuolata): BCF= 50 µg/L Hal, (Leuciscus idus melanotus): BCF = 50 µg/L [PAN]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és  metabolitok

Degradálódik, képződő metabolitok: HCl, CO, CO[Chemicalbook]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

A metabolitja lehet a Spirodiclofen-nek (becsült maximális előfordulási hányados: 0,396), illetve  a poliklórozott bifenileknek.
Talajban aerob úton bontható,
DT50: 8,5 [PPDB]

A veszélyes rövidtávú lebontási termékek képződése nem valószínű. Azonban hosszútávú lebontási termékek felmerülhetnek. [SCIENCELAB]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

N.A.

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

N.A.

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akkumulációt észleltek pontyban ( 3 napos teszt) és zöld algákban (24 órás teszt) [Pesticideinfo]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

N.A.

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

N.A.

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Bioakkumulálódik

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 = 562 mg/kg gilisztákon (14 napos teszt ) [PPDB]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

N.A.

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Enyhe akkut toxicitás [Pesticideinfo] , szemirritáció, bőrirritáció, légzőszervi irritáció [PPDB]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

A gyógyszerekben fertőtlenítő hatású 2,4-diklór-benzilalkohol lebomlik 2,4-diklór-benzoesavvá és savként (benzoesav) vagy glicin konjugátumként választódik ki a vesén keresztül.

Endokrin rendszert károsító

lehetséges

Immunrendszert károsító

Nem [Pesticideinfo]

Szövetkárosító

N.A.

Mutagén

A kromoszóma károsodását vizsgálták egereken. Növekvő dózissal a kromoszóma-abberáció megnövekedett. 
[TOXNET]

Karcinogén

lehetséges

Reprotoxikus, teratogén

A 2,4-diklórbenzoesav jelentős abnormalitást okozott az egerek spermasejtjeiben, a gyakoriság 21,66 +/- 1,657 volt a kontrollcsoport 5,66 +/- 0,976-hoz képest.
 [TOXNET]

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 > 830 mg/kg egereken, orális teszt
LD50=1200 mg/kg egereken, dermális teszt
[Pesticideinfo] 

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

N.A.

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

N.A. - nincs adat