Etilénoxid

Kép forrása
www.chemicalbook.com
Leírás szerzője
Torma Csilla Zsófia

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Etilén-oxid (továbbá epoxietán, oxán, oxidoetán,oxirán) 1

1,2-Epoxyethane 1

Vegyületcsoport

gyűrűs éter (epoxid)

CAS szám

75-21-8 1

Molekulaképlet

C2H4O 1

Szerkezeti képlet

5

Megjelenés

Színtelen, édeskés (éteres) szagú, szobahőmérsékleten légnemű. 3

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Sterilezéshez (orvosi, élelmiszeripari), különböző vegyületek szintéziséhez (pl. etilénglikol) használják 2

Elsődleges hatás

n.a.*

Mellékhatások

n.a.*

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

44,05 g/mol 3

Sűrűség

0,9 g/cm3 (vízre vonatkoztatva) 4

Olvadáspont

-111°C 1

Forráspont

11°C 1

Gőznyomás

146 kPa (20°C) 1

Vízoldhatóság

vízzel korlátlanul elegyedik 1

Stabilitás

kémiailag instabil 3

Hidrolízis

hidrolízisével etilénglikol képződik 6

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

19,86 6

Kow

-0,3 (log Kow) 1

Koc  [l/kg]

1,204 (log Koc) 6

pKa

n.a.*

BCF, biokoncentráció

nem meghatározott 6

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Vízben elhidrolizál, miközben etilénglikol keletkezik (édesvízben, sós vízben etilénglikol mellett etilénklorohidrin is). Féléletideje 12-14 nap édesvízben és 9-11 nap sós vízben pH 5-7 –en. 6

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Vizes fázisban aerob és anaerob biodegradáció is lehetséges.

Megfelelő mikrobaközösséggel beoltva az aerob biodegradáció féléletideje kb. 20 nap.

A kezdetben akklimatizálatlan mikrobaközösséggel az aerob biodegradáció féléletideje 1−6 hónap, anaerob esetben (becsülve az aerob alapján) 4−24 hónap. 6

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

7

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

nem meghatározott 6

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Toxikus és mutagén hatású a baktérium kultúrákra. A gerinctelenekre kevésbé toxikus, mint a mikrokultúrákra. A halak közepesen érzékenyek az etilénoxidra. 6

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 = 86 mg/l (Pimephales promelas) – levegőztetés nélkül 6

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

n.a.*

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Növényi sejtekben génmutációt okoz. A rovarok viszonylag érzéketlenek a légköri etilénoxid expozícióra (limitált mennyiségű adatok alapján). Madarakra és vadon élő emlősökre gyakorolt hatását még nem vizsgálták, helyettük laboratóriumi állatokat vizsgáltak. Toxikus, mutagén, karcinogén és reprotoxikus. 6

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

n.a.*

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

183 mg/m3 patkányoknál 6

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Belélegezve köhögést, álmosságot, fejfájást, hányingert, torokfájást okoz. Bőrrel érintkezve kiszárítja azt, bőrpír és fájdalom jelentkezik. Szembe jutva szemvörösséget, fájdalmat és homályos látást okoz.Rákkeltő hatással is gyanusítják amiatt, hogy etilénoxidos sterilező berendezéssel dolgozó kórházi ápolónők körében átlagon felüli megbetegedést tapasztaltak.

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Két féle mechanizmus szerint:

  1. hidrolízis etilénglikollá, ezt követően átalakulás oxálsavvá, hangyasavvá és széndioxiddá
  2. konjugáció gluthation (GSH) –ná több lépésben

A szervezetből vizelettel távozhat. 6

Endokrin rendszert károsító

Mozgáskoordinációs problémákat okoz, jelentősebb expozíció esetén paralízist és izomsorvadást (patkányokon tesztelve) 6

Immunrendszert károsító

n.a.*

Szövetkárosító

n.a.*

Mutagén

kromoszóma mutációt okoz 6

Karcinogén

karcinogén (patkányokon tesztelve) 6

Reprotoxikus, teratogén

reprotoxikus 6

Akut toxicitási adatok (LD50)

n.a.*

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

n.a.*

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

* nincs adat

Szerző által felhasznált források

1    http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0155.htm

2    http://www.linde-gas.com/en/products_and_supply/packaged_chemicals/ehtylene_oxide.html

3    http://biade.itrust.de/biade/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-h.htm&2.0

4    http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF01/icsc0155_HUN.PDF

5    http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB2709651_EN.htm

6    http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad54.htm

7    MSZ EN ISO 10993 szabvány 7. része