Szkarn

Kép forrása
http://skywalker.cochise.edu/wellerr/rocks/mtrx/skarnL.htm
Leírás szerzője
Vaszita Emese

A szkarn (mész-szilikát szaruszirt) a karbonátos mellékkőzetbe történő magmabenyomulás hatására keletkezett kontakt metamorf kőzet. A magmás- és a karbonátos kőzet kölcsönösen hatnak egymásra, a folyamat során jelentős mértékű metaszomatózis (anyagcsere) játszódik le. Az átalakulás helyétől függően megkülönböztetünk endoszkarn-t (a kontaktus magmás kőzet felé eső része) és exoszkarn-t (a kontaktus eredetileg karbonátos kőzet felé eső része).

A kiindulási kőzetnek megfelelően a szkarnkőzetek elsősorban Ca- és Mg-ásványokat tartalmaznak, de anyagukban alárendelt mennyiségben Fe- és Mn-ásványok is megjelenhetnek. Az ásványok gyakran zónákba-sávokba rendeződnek.

A leggyakoribb szkarnásványok a  wollasztonit és a diopszid.

Szerző által felhasznált források

http://hu.wikipedia.org
http://petrology.geology.elte.hu