Differenciál Termometria Analízis (DTA) elve

Kép forrása: 
www.iki.kfki.hu/news/szemin
Leírás szerzője: 
Vaszita Emese

A differenciális termikus analízis (DTA) az ásványok hőmérséklet-növekedés hatására bekövetkező szerkezetváltozásának hő jelenségeit vizsgálja. Az ásvány azonosítására az összehasonlító inert, és a változást szenvedő vizsgálandó anyag közötti hőmérséklet-különbséget regisztrálja, az átalakulások jellemző hőmérséklet-értékeivel együtt. A mérés értékelését a DTA-felvétellel készített xy-görbe (ahol x = T; y = DT) segítségével végzik. Fontos az endoterm és exoterm csúcsok hőmérsékleti helyzetének, nagyságának, alakjának észlelése. A meghatározás a már ismert ásványok megfelelő hőmérsékleti értékeivel való összehasonlítása útján történik.

Szerző által felhasznált források: