Felszíni víz és üledék

Felszíni víz és üledék

Szerző:
Gruiz Katalin

A felszíni vizek Földünk fő környezeti eleme, mely a Föld felszíni mélyedéseiben összegyűlt természetes és mesterséges álló és folyóvizek és a bennük szállított és lerakódott üledék.
Egymással kapcsolatban lévő felszíni vizek hálózata a felszíni vízrendszer, mely egy-egy folyó közvetítésével egyre nagyobb vízgyűjtő rendszerekhez kapcsolódik, mígnem eléri a tengert vagy az óceánt.

A felszíni vizek nagymértékben kitettek a kontrollálatlan, tisztítatlan szennyvizek által szállított szennyezőanyagok káros hatásainak. A felszíni vízi ökoszisztémák érzékenysége miatt a felszíni vizek fokozott védelmet élveznek, vízgyűjtő szintű, integrált monitoring és országok között összehangolt vízminőség-védelem biztosítja a környezeti kockázat elfogadható szinten tartását.

A szennyezőanyag a felszíni vizekbe a szennyvizeken kívül a lefolyó vizekből (városi, mezőgazdasági, közlekedési stb. területekről), az atmoszférából kiülepedéssel és a parti talajokból kerülhet erózióval. A vízoldható anyagok a vizes fázissal haladva hígulnak, és ha bonthatóak, akkor bomlanak (fotolízis, hidrolízis, biodegradáció), de a szorbeálódó, a szilárd fázishoz kötődő szennyezőanyagok a lebegőanyaghoz kapcsolódnak és az ülepedési zónákban kiülepedő üledékben halmozódnak fel. Gyakran mélyebb rétegekben rejtőzködnek, de áradáskor, folyók, tengeri kikötők kotrásánál ismét felszínre kerülnek és az addig izolált, levegőtől és áramlásoktól elzárt, hozzáférhetetlen szennyezőanyagtartalom hirtelen hozzáférhetővé válik (kémiai időzített bomba).

Forrás

MOKKA Lexikon