http://portal.unesco.org/en/files/27325/11153055685geormophological_map.gif/geor

Vízgyűjtők

Szerző:
KÖRINFO

A felszíni vízfolyások vize részben a napvilágra lépő forrásokból, részben pedig közvetlenül a csapadékból származik. A csapadékból lefolyásra kerülő – és a csapadék százalékában kifejezhető – vízmennyiség nagysága elsősorban a párolgástól (léghőmérséklet, páratartalom, légmozgás, stb. függvénye), a domborzati viszonyoktól, felszíni kőzetektől, talajviszonyoktól, valamint a felszínborítottságtól függ. A felszíni lefolyás a kis párolgású, lejtős, változatos domborzatú és tömött szerkezetű, vízzáró kőzetfelszínű területeken a legnagyobb.

A földfelszínnek azt a részét, amelyről egy adott vízfolyás vizét összegyűjti, vízgyűjtő területnek nevezzük. E terület legmagasabb pontjait összekötve jelölhetjük ki a vízválasztót.

A vízgyűjtő terület főfolyójába ömlő kisebb vízfolyások a mellékfolyók. Az egymásba torkolló és végül a tengerbe vagy lefolyástalan állóvízbe ömlő vízfolyások folyót alkotnak.