Emerging pollutants

Újonnan felmerült veszélyes vegyi anyagok

Szerző:
BME-ABÉT

Ebben a képtárban azokat a vegyi anyagokat mutatjuk be, melyekről ismert hatásaikon kívül (pl. patkánymérek, gombaölő, gyulladásgátló, stb.) felmerült, hogy a célszervezeteken kívül más szervezetekre is hatást gyakorolhatnak a környzetbe kikerülve, élelmiszerekbe és vízbe bekerülve. Gondoljunk például gombák vagy rovarok ellen tervezett, gyártott és használt  növényvédőszerekre, melyek hathatnak az emberek hormonrendszerére, vagy hosszú távon reprotoxikusak lehetnek. A gyógyszerek a célzott betegeken kívül mindenkire, aki a gyógyszer teljes életciklusa során találkozik vele, pl. a kezelt betegből távozván a csatornán keresztül élővízekbe kerülésekor.

Az újólag felismert szennyezőanyagokra, mint amilyenek az emberi és állati endokrin rendszert és az immunrendszert károsító vegyi anyagok, az jellemző, hogy
- valós vagy valószínűsíthető veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi eglészségre
- nem szerepelnek listákban és adatbázisokban, nem találunk rájuk határétékeket és más környezetminőségi kritériumot, de még hatás-eredményeket sem
- káros hatásuk nem a szokásos, egyáltalán tesztelhető tartományban jelentkezik, ezért a dózis-hatás vagy a koncentráció-hatás összfüggés nehezen mérhető ki.
A felismerés újdonsága abból is fakadhat, hogy időközben új forrást, új terjedési útvonalat, eddig nem vizsgált hatásmechanizmusat, mellékhatást, vagy új detektálási vagy kimutatási módszereket, technikákat fedeztek fel.

Az endokrin rendszert és az immunrendszert károsítókon kívül vannak köztük szenzitizáló (érzékenyítő) és allergizáló (allergiát okozó) szerek, karcinogén (rákkeltő) és reprotoxikus (az utódnemzésre vagy magukra az utódokra károsan ható) vegyi anyagok.

Kémiai jellemzőiket és használatukat tekintve a legkülönbözőbb csoportokba tartozhatnak, így vannak köztük növényvédőszerek, gyógyszerek, élelmiszeradalékok, műanyagok lágyítói, ipari segédanyagok, nano-anyagok, stb.