Field lysimeters

Szabadföldi liziméterek kémiaival kombinált fitostabilizáció követésére

Szerző:
Feigl Viktória

A szabadföldön felállított liziméterek alkalmasak a szabadföldi kísérleteknél kisebb léptékű, de már szabadföldi körülményeket modellező kísérletek végrehajtására. Előnyük, hogy kis helyigényük miatt több kísérleti összeállítás elvégzésére adnak lehetőséget. A következőkben egy példát mutatunk be, melyben kémiaival kombinált fitostabilizációs technológiai kísérleteket végeztünk fémekkel szennyezett talaj és bányászati meddőanyag remediálására.

A kémiaival kombinált fitostabilizációs technológia hatékonyságának vizsgálatára a gyöngyösoroszi bányaudvaron összeállítottunk tíz szabadföldi átfolyásos mikrokozmoszt, melybe nagy toxikus fém tartalmú bányabérci meddőanyagot, illetve a Toka-patak hordalékát tettük. A hordalékhoz három féle pernyét adtunk: tatai-, visontai- és oroszlányi pernyét. Az oroszlányi pernyét nem csak hozzákevertük, hanem egy külön mikrokozmoszban reaktív gátként (a mikorkozmosz alján egy rétegben) is alkalmaztuk. A mikrokozmoszok monitoringja a talajon átfolyt és a reaktor alján összegyűjtött csurgalék, maga a talaj ill. meddőanyag, illetve a felszínen nőtt növények integrált (fizikai-kémiai és biológiai-ökotoxikológiai) vizsgálatán alapult.

Az eredmények alapján mindhárom pernyés kezelés a felszín alatti vizekre megadott határérték alá, vagy közelébe csökkentette az átfolyó vizek fémtartalmát. A reaktív gátként alkalmazott pernye szintén hatékony volt a felszín alatti vizek tekintetében, azonban a talaj/meddőanyag, illetve az azon nőtt növények fémtartalmát nem csökkenti, így csak a felszín alatti vizek kezelésére alkalmas technológia.

A kísérletek és a technológiafejlesztések a BÁNYAREM Projekt (GVOP-3.1.1.-2004-05-0261/3.0) és a MOKKA Projekt (NKFP 3-020-05)  finanszírozásával történtek.

Forrás

Feigl, V., Anton, A., Gruiz, K. (2010) An innovative technology for metal polluted soil – combined chemical and phytostabilisation, In: Construction for a sustainable environment (Eds. Sarsby, R. W. and Meggyes, T.), Proceedings of the International Conference of Construction for a Sustainable Environment, Vilnius, Lithuania, 1–4 July, 2008, ISBN 978-0-415-56617-9, Taylor and Francis Group, London, pp. 187–195.

Feigl, V., Anton, A., Fekete, F., Gruiz, K. (2008) Combined chemical and phytostabilisation of metal polluted soil – from microcosms to field experiments, Conference Proceedings CD of Consoil 2008, Theme E, 823–830