Komposztálás

Szerző: 
KÖRINFO

A komposztálás több évtizedes hagyományokkal rendelkező hulladék-ártalmatlanítási eljárás, amely a műszaki fejlődés nyomán számos különböző üzemtípusban valósítható meg. Az egyes komposztáló eljárások a technológia körülményeitől az adott alkalmazási helyzettől függően több szempont szerint is osztályozhatóak:

  • nyílt rendszer (az egész komposztálási folyamat nyílt térben megy végbe)

  • zárt rendszer (a folyamat zárt térben zajlik)

  • részben zárt rendszer (a folyamat egy részét zárt térben végzik, más részét nyílt térben)

A zárt rendszerek további három csoportra oszthatók az anyag-érlelés során történő mozgást figyelembe véve:

  • statikus

  • átmeneti

  • dinamikus eljárások

 A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap elhelyezése komoly problémát jelent. Ma már számos technológia létezik a veszélyes hulladéknak tekintett különböző szennyvíziszapok komposztálására.