http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/DNA_chemical_structure.

Polimeráz-láncreakció (PCR)

Szerző:
KÖRINFO

A címekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást, a képekre kattintva diavetítés indul.

A polimeráz-láncreakció (PCR) egy molekuláris biológiai technológia DNS enzimatikus amplifikálására (azaz a kópiák megsokszorozására) élő szervezet, például E. coli vagy élesztő, igénybevétele nélkül. A technológia lehetővé teszi a DNS egy kis darabjának megsokszorozását analízis céljából. 

A PCR-t a DNS-szál egy rövid, jól definiált szakaszának megsokszorozására (amplifikálására) használják. Ez lehet egy teljes gén vagy csak egy génrészlet. Az élő sejttel ellentétben a PCR-folyamat csak kis DNS-szakaszok másolására képes, ezek hossza általában legfeljebb 10 kbp (kb = kilobázispár = 1000 bázispár). Bizonyos módszerek akár 40 kb méretű szakaszokat is képesek lemásolni. 

A PCR jelenleg alkalmazott formájában több alapvető komponenst igényel. Ezek a komponensek:

- DNS-templát: ez tartalmazza a DNS-szakasz amplifikálandó régióját

- Két primer: a primerek rövid, mesterséges DNS-szálak – 50 nukleotidnál (általában 18-25 bp) kevesebb alkotja őket – amelyek komplementerek az amplifikálandó DNS-szakasz elejével és végével. Hozzákapcsolódnak a DNS-templáthoz ezeken a kezdő- és végpontokon, ahová a DNS-polimeráz kötődik, és megkezdi egy új DNS-szál szintetizálását.

- DNS-polimeráz: lemásolja az amplifikálandó szakaszt

- Nukleotidok: ezekből a DNS-polimeráz felépíti az új DNS-t

- Puffer: biztosítja a DNS-polimeráz számára megfelelő kémiai környezetet

A PCR-reakció a PCR-készülékben zajlik le. A készülék a reakciócsöveket ciklikusan felhevíti és lehűti a precízen megállapított hőmérsékletekre, amelyek a reakció egyes lépéseihez szükségesek. A reakcióelegy párolgását megakadályozandó, egy fűtött fedél kerül a reakciócsövek tetejére, vagy egy olajréteget helyeznek a reakcióelegy felszínére.

Ez az eljárás kriminalisztikai vizsgálatoknál elengedhetetlen, mivel az esetlegesen talált DNS minta olyan kevés, hogy annak mennyisége az amplifikálás hiányában nem volna alkalmas további diagnosztikai vizsgálatokra.

Forrás

http://hu.wikipedia.org/wiki/PCR