http://www.nature.com/nprot/journal/v1/n2/images/nprot.2006.73-F3.jpg

Blottolás

Szerző:
KÖRINFO

A különböző blottolási eljárások olyan biológiai/biokémiai eljárások, melyek segítségével élő szervezetekből izolált DNS, RNS vagy fehérjemolekulák azonosítását végezhetjük el. Mindegyik blottolási eljárás első lépése a gélben történő elektroforetikus elválasztás. Ennek során a minta komponenseit a gélen vándorlási sebességük alapján választják el. A gélen több sáv van, így a minták párhuzamosan vizsgálhatóak. Kétdimenziós elektroforézist is kifejlesztettek, melyen a minták komponensei két irányban is képesek elválni egymástól, ezzel nagyobb felbontóképességet eredményezve. Fehérjék elválasztása esetén ez azt jelenti, hogy egyik irányban az izoelektromos pont alapján, a másik irányban pedig a moláris tömeg alapján szeparálódnak el a különböző molekulák.

A gél elektroforézist követően a gélből a minta teljes térfogatát átviszik egy membránra, amin másodlagos kötésekkel erősen megkötődik.  A továbbiakban a membránhoz kötött frakciókra bontott mintát használják az analízishez. Blottolás alatt szűkebb értelemben ezta  gélből a memebránra történő átvitelt értjük. Az átvitel történhet a pufferoldat keresztirányű áramoltataásával vagy annak elektromos erőtér alkalmazásával gyorsított változatával.

Az így rögzített DNS, RNS vagy fehérje molekulekulákat ezután fluoreszcensen vagy radioaktívan jelölt próbákkal hibridizáltatják, majd a hibridizált párokat detektálják.

Forrás

http://en.wikipedia.org/wiki/Blot