2011, a Kémia Nemzetközi Éve

Szerző
Gruiz Katalin

2011, a Kémia Nemzetközi Éve (angolul IYC: International Year of Chemistra), a kémia vívmányait és az emberiség jólétéhez való hozzájárulását világszerte megünneplő rendezvénysorozat. Az ENSZ által kezdeményezett Kémia Nemzetközi Éve célja, hogy arra emlékeztessen az egész világon, hogy kémia nélkül a civilizáció, az emberiség jóléte el sem kezdődhetett volna.

A KÖRINFO weboldal ehhez azt teszi hozzá, hogy a vegyi anyagok hasznossága és alkalmazása mellett kiterjedten foglalkozik a vegyi anyagok kockázatainak megismertetésével és ezeknek a kockázatoknak a kezelésével. A KÖRINFO tudásbázis külön fejezetben összegzi a kémia szerepét, alkalmazását, hasznosítását.  Az alábbi témakörökben letölthető posztereket és előadásokat talál!

Madam Curie Nobel-díj-átadásának 100. évfordulója lett a Kémia Nemzetközi Éve. Az ő felfedézéseivel kapcsolatban is megtapasztalhatta a világ, hogy minden tudományos és mérnöki eszközre érvényes, hogy akkor válik hasznossá, ha kockázatait megfelelően tudjuk kezelni és elfogadható mértékűre csökkenteni. Ez igaz a gőzgéptől a nukleáris energián keresztül a génmanipulált élőlényekig mindenre, hiszen minden újnak vannak potenciális rossz oldalai, kockázatai, mindent lehet rosszra használni, etikátlanul alkalmazni, erre millió példát lehet hozni az emberiség történelméből.

A vegyi anyag nem veszélytelen eszköz, de ha a szakemberek és a közember tudásszintje ezzel kapcsolatban magasabb lenne, akkor a veszélyek nagy része kiküszöbölhető lenne, a gyártásból, használatból és a vegyi anyagok hulladékfázisából adódó kockázatok nagy része lecsökkenthető lenne.

Európában a REACH-törvény és szerte a világon egyre egységesebb szabályozási rendszer – például a GHS, vagyis a Globálisan Harmonizált osztályozási és címkézési rendszer – hivatott gondoskodni arról, hogy a vegyi anyagok hasznai túlszárnyalhassák kockázatait és minél inkább az emberiség javát szolgálhassák. Ehhez persze környezettudatos és felelősségteljes szakemberekre és közemberekre van szükség.

A témával kapcsolatban egy előadássorozattal bővítettük a KÖRINFO tudásbázisát a vegyi anyagok és a kémiai szerepéről a tudomány és technika, valamint a mindennapi élet különböző területein, így az energiatermelés, az ipar, a mezőgazdaság és az élelmiszertechnológiák, a telekommunikáció, a szállítás és az orvoslás, a gyógyítás és diagnosztika területein.

A kémia szerepét bemutató poszterek és vetíthető előadások az USA Kémiai Egyesülete (ACS = American Chemical Society) és a Magyar Kémikusok Egyesülete, valamint a Szegedi Egyetem közreműködésével készültek el és a ACS jóvoltából magyar nyelven is hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a KÖRINFO tudásbázisból, az alábbi témakörökben: