Orto-feniléndiamin

Kép forrása
public domain (Wikipedia)
Leírás szerzője
Balogh Tibor

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név

IUPAC név

orto-feniléndiamin, o-Phenylenediamine

Benzene-1,2-diamine (INCHEM)

Vegyületcsoport

Aromás diamin (WIKI)

CAS szám

95-54-5 (OMFI)

Molekulaképlet

C6H8N2/C6H4(NH2)2 (OMFI)

Megjelenés

Fehér, cserszínű pikkelyek/por/tabletta (MSDS)

Sötét színűvé válik, ha fénynek van kitéve (OMFI)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,

felhasználási terület

Fungicidek, korrózió gátló-szerek, pigmentek és gyógyszerek szintézisének intermediere. Használják elemi kén ércekből történő eltávolítására, és polimer termékek aldehid okozta elszíneződésének megszüntetésére is. (DUPONT)

Elsődleges hatás

Idegrendszeri hatás: paraszimpatomimetikum (görcsök, izomgyengeség) (MSDS)

Mellékhatások

Allergiás bőrreakciót okozhat

Mutagén hatások (MSDS)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

108,16 g mol-1 (OMFI)

Sűrűség

1,15 g cm-3 (LOOKCHEM)

Olvadáspont

99–102 °C (LOOKCHEM)

Forráspont

257 °C 760 mmHg nyomáson (LOOKCHEM)

Gőznyomás

0,01 mmHg (25°C) (LOOKCHEM)

Vízoldhatóság

<0,1 g/100 ml (20 °C) (LOOKCHEM)

Stabilitás

Sötétben tárolva stabil.

Az erős oxidálószerek kerülendők. (LOOKCHEM)

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

7,2X10-9 atm-m3/mol (GUIDECHEM)

Kow

1,41 (GUIDECHEM)

Koc  [l/kg] 

29 (GUIDECHEM)

pKa

pKa1 = 2 (25 °C)

pKa2 = 4,47 (25 °C) (GUIDECHEM)

BCF, biokoncentráció

0,76 (GUIDECHEM)

Viselkedése a környezetben 

Abiotikus degradálhatóság

és metabolitok

Levegőre és fényre érzékeny.

Veszélyes bomlástermékek: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok. (LOOKCHEM)

Vízben történő foto-oxidációjának féléletideje 19−30 napsütötte óra (GUIDECHEM)

 

Biodegradálhatóság és 

metabolitok

Talajban megfigyelt bomlási periódus >64 nap.

Vizes közegben 33%-os bomlás figyelhető meg 5 nap elteltével hozzászoktatott, aktivált iszap inokulum alkalmazásával (GUIDECHEM) 

Környezetminőségi kritériumok

Határértékek

 

0,1 mg m-3(LOOKCHEM)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOszisztémára gyakorolt hatás 

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 Hal = 44 mg l-1 (Pimephales promelas)

LC50 Hal = 42,9 mg l-1 (Onchorhynchus mykiss)

EC50 Daphnia = 1,4 mg l-1 (Daphnia magna)

(LOOKCHEM)  

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) 

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

emberre gyakorolt hatás 

Általános káros hatások

Lenyelve mérgező.

Bőrrel érintkezve ártalmas.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Súlyos szemirritációt okoz.

Belélegezve ártalmas.

Feltehetően genetikai károsodást okoz.

Feltehetően rákot okoz.

(MSDS)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Célszervek: Máj, vesék, húgyhólyag. (LOOKCHEM)

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

Bőrirritációt okozhat, beszívódva káros lehet. Irritálhatja a szemet. Irritálhatja a felső légutak nyálkahártyáját. (LOOKCHEM)

Mutagén

Az in vitro vizsgálatok mutagén hatásokat mutattak ki

In vitro genotoxicitás − patkány máj − Nem tervezett DNS szintézis

In vitro genotoxicitás − humán limfocita − DNS károsodás

In vitro genotoxicitás − humán HeLa sejt − DNS gátlás

In vitro genotoxicitás − humán limfocita − Sister-kromatid csere

In vivo genotoxicitás − egér orális − DNS gátlás

In vivo genotoxicitás − egér orális − Micronucleus teszt

(MSDS)

Karcinogén

Állatkísérletekben korlátozott bizonyítékot találtak arra, hogy rákkeltő.

IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0,1%-ban van jelen és az IARC

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította. (MSDS)

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 Orális − patkány: 510 mg kg-1

LD50 Orális − egér: 366 mg kg-1

LD50 Orális − patkány: 1,070 mg kg-1

LC50 Belégzés − patkány: 4 h−3,4 mg l-1

(MSDS)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

egyéb jellemzők