Betonból készült kapilláris gát vízfelszívása

Betonból készült kapilláris gát vízfelszívása

Leírás szerzője: 
Feigl Viktória
Betonból készült kapilláris gát vízfelszívása

Közepes léptékű kísérletek során az összeállított mikrokozmoszokban a zúzott beton-, illetve zúzott téglahulladékból a 30–50 mm-es frakciót használtuk fel. A felhasznált kísérleti edény egy 50 cm magas, 30x10 cm alapterületű, felül nyitott plexi doboz. A plexi doboz aljába 13 cm magasan vörösiszapot rétegeztünk és a vörösiszap tetejére  beton hulladékot (28 cm) helyeztünk. Vizsgáltuk a vörösiszapon álló vízből a vízfelszíváűs mértékét.

Szerző által felhasznált források: 

Mogyorós Edina: Inert építési hulladékok felhasználása vörösiszap tározók lefedéséhez, Diplomamunka, BME ABÉT, Budapest, 2011