Life cycle assessment concerning chemical substances

Vegyi anyag életciklus-felmérése