Kapilláris elektroforézis

Kép forrása
Fenyvesi Éva
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

Fizikai vizsgáló módszer, amely elektrolitoldatban oldott töltött részecskék egyenáramú elektromos erőtér hatására bekövetkező, kapillárison belüli vándorlásán alapul, angol neve (capillary electrophoresis or capillary zone electrophoresis) után rövidítése CE vagy CZE. A vizsgált anyag vándorlási sebességét adott erősségű elektromos térben az anyag elektroforetikus mozgékonységa (mobilitása) és a tompító oldat kapillárison belüli elektro-ozmotikus mozgékonysága szabja meg. A mobilitás az oldott anyag tulajdonságaitól (elektromos töltés, molekulaméret és alak) és a vándorlás közegéül szolgáló tompítóoldat tulajdonságaitól (az elktrolit típusa, az ionerősség, a pH, a viszkozitás és az adalékanyagok) függ. A detektálás többnyire UV-Vis detektorral történik, de vannak tömegspektrométerrel, fluoreszcens detektorral szerelt készülékek is. Kationok és anionok meghatározására használjuk víz (felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz) mintákban és talajkivonatokban.

Szerző által felhasznált források

Gyógyszerkönyv Ph.Hg