Ionkromatográfia

Kép forrása
Cecil Instruments (www.labcomp.hu)
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

Fizikai vizsgálati módszer, oldott ionok elválasztására és meghatározására alkalmas. Az elválasztás az állófázisként alkalmazott zeolitok vagy ioncserélő gélek és az elválasztandó komponensek között létrejövő ionos (coulomb) kölcsönhatások alapján történik. A technika használható kis méretű szervetlen és nagyméretű szerves ionok (pl. peptidek, fehérjék) analízisére. Megkülönböztetünk anion-cserélő és kation-cserélő kromatográfiát attól függően, hogy az oszloptöltet a kationokat vagy az anionokat tartja vissza. A detektálást többnyire vezetőképességi vagy UV-Vis detektorral végzik. Kationok és anionok meghatározására használjuk víz (felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz) mintákban és talajkivonatokban

Szerző által felhasznált források

MOKKA adatbázis 186 és 187 számú adatlap