Kénkörforgalom

Kép forrása
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/kornybio/elm/1Krnymikrobi(1).ppt
Leírás szerzője
Fekete-Kertész Ildikó

Szulfátredukció:
- Aerob folyamata során a szulfát ion kénje beépül a szerves sejtalkotókba.

- Anaerob folyamata során a vizekben, üledékekben a szulfát elektronakceptorként funkcionál mikroorganizmusok anaerob légzéshez.
Baktériumok:
- acetát és CO2 képzés laktátból, propionátból, etanolból: Desulfovibrio, Desulfomikrobium, Desulfolobus
- acetátból CO2 és H2Desulfobacter, Desulfococcus, Desulfonema, Desulfotomaculum acetoxidans
- H2 oxidáció fakultatív kemolitotrófokkal: Desulfovobrio desulfuricans, Desulfotomaculum orientis
- a vas anaerob korroziója több lépés összevont reakcióval:
4Fe + SO42- + 2H2O + 2H+ → FeS + 3Fe(OH)2
Kénoxidáció a H2S, az elemi kén ésa  tioszulfát redukált szubsztrátot jelent a színtelen kénbaktériumok és a fototróf bíbor kénbaktériumok számára. A színtelen kénbaktériumok lehetnek fonalasok, vagy egysejtűek.  Archeabaktériumok is képesek a redukált kénvegyületeket oxidálni (kemolitotrófok, szénforrásuk a CO2).
Baktériumok:
- Thiobacillusok (kénsav), fonalasok: Beggiatoa,  
- Vörös kénbaktériumok: Chromatiaceae, ThiorhodaceaeThiospirillum
- Zöld kénbaktériumok: Chlorobium 
A környezetben a szén és kőzetek a kéntartalmát oxidálják. Ha van toxikus fém a kőzetben (bánya) akkor a fémek kioldása is megtörténik.
Tavakban fonalas kénbaktériumok: Thiotrix, Thioplaca 
Egysejtű, nagyméretű baktériumok: Thiofulvum, Achromatium 
A folyamat során kénhidrogénből elemi kén, majd abból kénsav keletkezik. Több baktérium is összedolgozik a folyamatban, pl. színtelen fonalas kénbaktériumok a cianobaktériumokkal és vörös kénbaktériumokkal.
Thiobacillusok: savtűrőek (pH 1-5) Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans 
Betoncsövek korróziója a szulfátredukálól és kénoxidálók együttműködésére vezethető vissza. 
Vas oxidáció és szén kéntelenítés:
FeS2 + 3,5 O2 + H2O → FeSO4 + H2SO4 
2FeSO+ 0,5 O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Szerző által felhasznált források

dr. Gruiz Katalin: Környezeti mikrobiológia és ökotoxikológia előadás, BME oktatási segédlet

http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/kornybio/elm/