Naproxén

Kép forrása
TOXNET
Leírás szerzője
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Naproxén
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

22204-53-1

Molekulaképlet

C14H14O3

Megjelenés

Fehér kristályos vegyület

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyógyszer hatóanyag

Elsődleges hatás

NSAID, Nem-szteroid gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító
ciklooxigenáz (COX-1 és COX-2) gátló (Neal, 2008)

Mellékhatások

Szélütés, szívroham és gátolja a Na és Li kiválasztását (Neal, 2008)
Bőrön keresztül érzékenyítő (MSDS)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

230,26 g/mol (HSDB)

Sűrűség

-

Olvadáspont

155 °C

Forráspont

-

Gőznyomás

1,89·10-6 Hgmm 25 °C-on

Vízoldhatóság

15,9 mg/L, vízben (DrugBank)
Alkoholban jól oldódik (HSDB)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

Becsült: 3,39·10-10 atm-m3/mol (HENRYWIN)

Kow

2,8 (mért)
3,29 (számított) (DrugBank)

Koc  [l/kg] 

330 (HSDB)

pKa

4,15 (HSDB)

BCF, biokoncentráció

3 (HSDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

 1. Fotodegradálódik, a fotodegradációból származó bomlástermékek toxikusabbak (ökotoxikológiai tesztekkel), mint a naproxen (Isidori et al. 2005)
 2. t1/2= 42 perc, napfényben, vízben (Packer et al. 2003)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

 1. Nem jól biodegradálódik, 28 nap alatt kb. 60% bomlik le (Quintana et al. 2005)
 2. Nem jól biodegradálható (Carlsson et al. 2006) felszíni vízben a féléletideje 14 nap, számított érték, (fotodegradációt és biodegradációt figyelembe véve) (Tixier et al. 2003)
 3. DT50=6,9—5,4 nap, t1/2 = 13,9—10,3 nap, adaptált szennyvíziszappal (Kunkel et al. 2008)
 4. Budapesti szennyvíztisztítóban a befolyóban 1,71-2,59 µg/L közötti a koncentráció, elfolyóban 0,28-0,88 µg/L, (Sebők et al. 2009)
 5. BIOWIN programmal számított biodegradáció: első metabolitig t1/2 = napok, végső: t1/2 = hetek

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

 1. Budapesten tisztított szennyvíz: 280-880 ng/L, Duna vize: 1-74 ng/L (Sebők et al. 2009)
 2. Komárom: 0,0028 μg/L
 3. Budapest, downstream: 0,0046 μg/L
 4. Hercegszántó: 0,0042 μg/L, felszíni vízben (JDS2, 2001)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Daphniára és algákra enyhén toxikus/ nem toxikus. Vibrio fischeri baktériumokra enyhén toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 = 37 mg/L, Daphnia, akut, 48h
LC50 = 21 mg/L, alga akut, 24h
LC50 = 560 mg/L, hal, akut, 96h (Sanderson és Thomsen, 2009)
EC50 = 625,5 mg/L, Daphnia
LC50 = 166,3 mg/L, alga (Cleuvers et al 2004)
EC50 = 35 mg/L, Vibrio fischeri, Microtox
EC50 = 21,2 mg/L, Vibrio fischeri 15 perc, ToxAlert (la Farré et al 2001)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

LOEC = 1 mg/L, Lemna gibba, púpos békalencse, 7 nap növekedés-gátlási teszt (Brian et al 2004)
PNOAEC = 21,2 μg/L Vibrio fischeri,
PNOAEC (Predicted No Observed Adverse Effect Concentration)
A szerző az EC50 és LOEC, NOEC értékeket leosztotta egy biztonsági faktorral, ami lehet 1 000, 100, 10, nem írja mikor melyiket használja, és a kiindulási adatokat sem adja meg
(Bergh, 2005)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Lebontás: 30%-a: 6-desmethylnaproxen lesz a vizeletben (HSDB)

Endokrin rendszert károsító

 1. Igen (Juvancz et al. 2008)
 2. Gyanús (Samuels et al. 2003)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Nem,
Ames teszt negatív, állatkísérletben negatív (CCRIS)

Karcinogén

Az IARC (International Agency for Research on Cancer, WHO), CDP (Carcinogenic Potency Database, Berkeley Egyetem) és az OSHA (Occupational Health and Safety Administration, USA) listáján nem szerepel a karcinogének közt. (MSDS, Boehringer, 2008)

Reprotoxikus, teratogén

 1. Lehetséges teratogén ( MSDS, Sciencelab, 2008)
 2. C kategóriás (állatkísérletekben teratogén, emberre vonatkozó bizonyíték nincs) (FDA)

Akut toxicitási adatok (LD50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM, Version 4.00, January, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

Bergh, K (2005) Ecological risk assessment of pharmaceuticals and personal care products in surface water, Simon Fraser University

Brain R. A., Johnson D. J., Richards S. M., Sanderson H., Sibley P. K., Solomon K. R. (2004) Effects of 25 pharmaceutical compounds to Lemna gibba using a seven-day static-renewal test, Environmental Toxicology and Chemistry 23, 371–82.

CCRIS, Chemical Carcinogenesis Research Information System[http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS]

Cleuvers, M. (2004) Mixture toxicity of the anti-inflammatory drugs diclofenac,
ibuprofen, naproxen, and acetylsalicylic acid, Ecotoxicology and Environmental Safety 59, 309–315

ISM - A gyógyszerhatóanyagok esetén a felhasznált mennyiség a magyarországi kórházi felhasználás és gyógyszertári értékesítés összesített adata. Források: az IMS Health piackutató és tanácsadó cég (IMS Hungary) által rendelkezésünkre bocsátott adatok, valamint az Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) honlap [www.oep.hu]

Samuels, M. H., Pillote, K., Asher, D.,. Nelson, J. C (2003) Variable Effects of Nonsteroidal Antiinflammatory Agents on Thyroid Test Results, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 88 (12) 5710-5716

DrugBank: [http://www.drugbank.ca/cgi-bin/getCard.cgi?CARD=APRD01135]

la Farre, M., Ferrer, I., Ginebreda, A., Figueras, M., Olivella, L., Tirapu, L., Vilanova, M., Barcelo, D.,(2001) Determination of drugs in surface water and wastewater samples by liquid chromatography–mass spectrometry: methods and preliminaryresults including toxicity studies with Vibrio fischeri, Journal of Chromatography A 938, 187–197

HSBD Hazardous Substances Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

HENRYWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM Version 4.00 (January, 2009) [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

Kunkel, U., Radke, M. (2008) Biodegradation of Acidic Pharmaceuticals in Bed Sediments: Insight from a Laboratory Experiment, Enviromental Scence and Technology, 42, 7273–7279

Laidlaw ST, Stamps R, Booker DJ, Brown MJ, Sokol RJ. (1997) Immune hemolytic anemia due to diclofenac, ,13 (1) 9-11

JDS2 Joint Danube Survey 2, 2001 [http://www.icpdr.org/jds/]

Juvancz, Z., Barna, S., Gyarmathy, D., Konorót, F. (2008) Study of Endocrine Disrupting Chemicals in Environment, Acta Polytechnica Hungarica 5, 3, 49-58

Material Safety Data Sheet, Siencelab.com Inc. 2008
[http://www.sciencelab.com/xMSDS-Naproxen-9926192]

Material Safety Data Sheet, Boehringer Ingelheim Roxane, Inc. 2008
[http://bi-msds.e3solutionsinc.com/Naproxen%20Oral%20Suspension.pdf]

Neal, M. J. (2008) Új, rövid farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest

Sanderson H., Thomsen M. (2009) Comparative analysis of pharmaceuticals versus industrial chemicals acute aquatic toxicity classification according to the United Nations classification system for chemicals. Assessment of the (Q)SAR predictability of pharmaceuticals acute aquatic toxicity and their predominant acute toxic mode-of-action, Toxicology Letters 187, 84–93

Sebők, Á., Vasanits-Zsigrai, A., Helenkár, A., Záray, Gy., Molnár-Perl, I. (2009) Multiresidue analysis of pollutants as their trimetylsilyl derivatives, by gas chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1216, 2288-2301

Packer, J. L., Werner, J. J., Latch, D. E., McNeill, K., Arnold, W. A. (2003) Photochemical fate of pharmaceuticals in the environment: Naproxen, diclofenac, clofibric acid, and ibuprofen, Aquatic Science 65, 342–351

OEP, 2008: Szakmai oldalak/Gyógyszer/Gyógyszerforgalmi adatok
[http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21341107&_dad=portal&_schema=PORTAL]

Quintana, J. B., Weiss., S., Reemtsm, T. (2005) Pathways and metabolites of microbial degradation of selected acidic pharmaceutical and their occurrence in municipal wastewater treated by a membrane bioreactor Water Research 39, 2654–2664