Bezafibrát

Kép forrása
TOXNET
Leírás szerzője
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Bezafibrát
2-(4-{2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

41859-67-0

Molekulaképlet

C19 H20 Cl N O4

Megjelenés

Fehér por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyógyszer hatóanyag, Adagolás:600 mg/nap (Dr Info)

Elsődleges hatás

Lipidszint szabályozó
Csökkenti az LDL szintet, és növeli a HDL szintet, csökkenti a triglicerid szintet a vérben. Hatásmechanizmusa a fenofibrátéhoz hasonló (Neal, 2008; DrugBank)

Mellékhatások

Csökkenti a vér és a vérplazma viszkozitását (DrugBank)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

361,82 g/mol

Sűrűség

-

Olvadáspont

184 °C

Forráspont

-

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

1,55 mg/L (számított, DrugBank)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kow

logKow=3,97 (számított, DrugBank)

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

  1. Fotodegradálódik, mértéke nem ismert (Canudas et al. 1996)
  2. 200 óra alatt 10 %-a fotodegradálódik (Cermola et al. 2005).
  3. Hidrolíziséről nincs információ

Biodegradálhatóság és
metabolitok

  1. DT50 = 4,3—2,5 nap, t1/2 = 8,4—4,3 nap, adaptálódott szennyvíziszappal (Kunkel et al. 2008)
  2. Biodegradációs termékek: (2-[4-2-[4-chlorobenzamido]ethylphenoxy]-2-methylpropanoic acid) (Andreozzi et al. 2003; Cermola et al. 2005).
  3. BIOWIN programmal számított biodegradáció: első metabolitig t1/2 = napok-hetek, végső: t1/2 = hónapok;

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

A Dunában 5-10 ng/l (ELTE)
magyarországi szakaszon <LOD (JDS2, 2001)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Daphniára, bolharákra és kerekesférgekre nem vagy enyhén toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50= 100,08 mg/L, Daphnia magna, akut, 48h
EC50 = 60,91mg/L, Brachionus calyciflorus, 24 h, kerekesféreg
EC50 = 75,79 mg/L, Ceriodaphnia dubia, 48 h
EC50 = 39,69 mg/L, Thamnocephalus platyurus, bolharák
(Isidori et al 2007)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC = 0,156 mg/L, Brachionus calyciflorus, 48 h, kerekesféreg
LOEC = 0,3125 mg/L, Brachionus calyciflorus, 48 h, kerekesféreg,
NOEC = 0,023 mg/L, Ceriodaphnia dubia, 7nap
LOEC = 0,047 mg/L, Ceriodaphnia dubia, 7nap, (Isidori et al 2007)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Lipidszint szabályozó (Neal, 2008)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Ösztrogén hatású YES teszttel (a teszt élesztősejtet használ), E-screen assayben (humán sejtet használó teszt) (Isidori et al. 2009)

Immunrendszert károsító

Nincs elegendő információ
Vérsejtek számára és működésére hatással van kagylókban (Canesi et al. 2007, Daughton and Ternes, 1999; Metcalfe et al., 2003; Zuccato et al., 2006)

Szövetkárosító

-

Mutagén

  1. Ames teszt negatív (Isidori et al. 2007)
  2. TA 98 és TA 100 esetében nem volt szignifikáns mutagén hatás (Isidori et al. 2007)
  3. Gyanús, peroxiszóma proliferátor (Canesi et al. 2007; DrugBank)
  4. DNS-hez is köt (DrugBank)

Karcinogén

Igen, állatkísérletekben (CCRIS)
Egereken végzett kísérletekben májrákot okozott, (Hays et al. 2005)

Reprotoxikus, teratogén

Igen, állatkisérletekben, (Sigma-Aldrich, 2004)

Akut toxicitási adatok (LD50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

Andreozzi, R., Raffaele, M., Nicklas, P. (2003) Pharmaceuticals in STP effluents and their solar photodegradation in aquatic environment Chemosphere 50, 1319–1330

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM, Version 4.00, January, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

Canesi, L., Lorusso, L.C., Ciacci, C., Betti, M., Regoli, F., Poiana, G., Gallo, G., Marcomini, A. (2007) Effects of blood lipid lowering pharmaceuticals (bezafibrate and gemfibrozil) on immune and digestive gland functions of the bivalve mollusc, Mytilus galloprovincialis, Chemosphere 69, 994–1002

Canudas, N., Vargas, F., Miranda, M. A. (1996) Photodegradation of bezafibrate in aqueous media : Studies of its in vitro phototoxicity Arzneimittel-Forschung, 46 (7) 694-697

Cermola, M. DellaGreca, M., Iesce, M.R., Previtera, L. Rubino, M., Temussi F., Brigante, M. (2005) Phototransformation of fibrate drugs in aqueous media Environmental Chemistry Letters 3, 43–47

CCRIS Chemical Carcinogenesis Research Information System [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search]

Daughton, C.G., Ternes, T.A., 1999. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: agents of subtle change? Environmental Health Perspect. 107 (S6), 907–938.

Dr Info [http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/medicineApplication/oid/0/m,0100000002773]

DrugBank: [http://www.drugbank.ca/drugs/DB01393 ]

JDS2 Joint Danube Survey 2, 2001 [http://www.icpdr.org/jds/]

Hays, T., Rusyn, I., Burns, A., M., Kennett, M. J.; Ward, J. M., Gonzalez, F. J.; Peters, J. M. (2005) Role of peroxisome proliferator-activated receptor-[alpha] (PPAR[alpha]) in bezafibrate-induced hepatocarcinogenesis and cholestasis. Carcinogenesis. 26(1), 219-227

IMS - A gyógyszerhatóanyagok esetén a felhasznált mennyiség a magyarországi kórházi felhasználás és gyógyszertári értékesítés összesített adata. Források: az IMS Health piackutató és tanácsadó cég (IMS Hungary) által rendelkezésünkre bocsátott adatok, valamint az Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) honlap [www.oep.hu]

Isidori, M., Nardelli, A., Pascarella, L., Rubino, M., Parrella, A. (2007) Toxic and genotoxic impact of fibrates and their photoproducts on non-target organisms Environment International 33, 635–641

Isidori, M., Bellotta, M., Cangiano, M., Parrella, A. (2009) Estrogenic activity of pharmaceuticals in the aquatic environment Environment International 35, 826–829

Material Safety Data Sheet, Sigma-Aldrich, 2004 [http://caligula.bcs.deakin.edu.au/bcs_admin/msds/msds_docs/Bezafibrate.pdf]

Metcalfe, C.D., Miao, X.S., Koenig, B.G., Struger, J., (2003) Distribution of acidic and neutral drugs in surface waters near sewage treatment plants in the lower Great Lakes, Canada, Environmental Toxicology Chemistry 22, 2881–2889.

Neal, M. J. (2008) Új, rövid farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest

OEP, 2008: Szakmai oldalak/Gyógyszer/Gyógyszerforgalmi adatok
[http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21341107&_dad=portal&_schema=PORTAL ]

Zuccato, E., Castiglioni, S., Fanelli, R. (2006) Identification of the pharmaceuticals for human use contaminating the Italian aquatic environment, Journal of Hazardous Material 122, 205–209