CORINE Land Cover felszínborítási adatbázis

Kép forrása
http://www.ktg.gau.hu/~podma/zona/images/map30.gif
Leírás szerzője
BME ABÉT

A CORINE (Coordination of Information on the Environment) az egységesedő Európa környezeti információs rendszere. Az Európai Unióhoz való csatlakozás részeként az un. "harmonizáció" során mintául szolgálhat a hazai környezeti informatika számára is.

A CORINE rendszer alapelemeit 1985 és 1990 között hozták létre Nyugat-Európában, mely az alábbi, csak lazán kapcsolódó alrendszerekből épül fel, (EEA-TF 1994):

földrajzi háttér adatok,

levegő adatok,

földfelszíni adatok,

természetvédelmi adatok,

víz adatok,

társadalmi-gazdasági adatok (az EU statisztikai hivatala adatait átvéve).

A CORINE információs rendszer üzemeltetése és használata a Koppenhágában működő Európai Környezeti Ügynökség (EEA = European Environmental Agency) feladata.

A FÖMI felszínborítási adatbázisának előállítása űrfelvételek számítógéppel segített vizuális interpretációjával történt. Az űrfelvételek értelmezéséhez alapvető a kiegészítő adatok (elsősorban topográfiai térképek és légifényképek) használata. Az űrfelvételek szerepe az, hogy a topográfiai térképekhez képest a felszín aktuálisabb állapotát tükrözik. A feldolgozás fontos eleme volt a terepbejárás, mind a problémás esetek tisztázása, mind az általános ellenőrzés szempontjából.

Európa felszínborításának jellemzésére standard módszertant dolgoztak ki (European Commission 1994). Ennek része a 44 osztályt tartalmazó nómenklatúra. A három szintes szerkezetben definiált 44 osztály az alábbi öt fő csoportba tartozik:

(1) mesterséges felszínek

(2) mezőgazdasági területek

(3) erdők és közel-természetes területek

(4) vizenyős területek

(5) vizek

Szerző által felhasznált források

Forrásadatbázis: FÖMI térképi adatbázisa, M=1:100 000

http://www.ktg.gau.hu/~podma/zona/11.html