Magyarország jogi oltalom alatt álló területei

Kép forrása
http://www.ktg.gau.hu/~podma/zona/images/map17.gif
Leírás szerzője
BME

Jogi oltalom alatt álló területek azok, melyeket valamelyik jogszabály a védendő területek közé sorolja és előírja a védelmet, illetve a védettséget jelentő kritériumokat.

A védett területek nem azonosak az érzékeny területekkel, az érzékeny területek nem mindegyike került jogi oltalom alá.

Magyarország védett területeiről a Wikipédiában teljes áttekintést találhatunk az alábbi linken.

 Magyarország védett területei

 

 

Szerző által felhasznált források

Forrásadatbázis: KTM Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, M=1:100 000

Egyéb forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:V%C3%A9dett_ter%C3%BCletek