Kémhatás és mészállapot Magyarország talajaiban

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

A pH a hidrogénion koncentrációjának negatív logaritmusa, dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely többnyire vizes oldatok kémhatásáról: savasságáról illetve lúgosságáról nyújt felvilágosítást. Definíciószerűen pH = - log10 aH+, ahol aH+ a hidrogénion aktivitása.
A pH-t nem csak vizes oldatokra, hanem más közegekre is meg lehet adni, például a talajra. A talaj pH-értéke egy megegyezés szerinti arányban készült (általában 1:5) vizes talajszuszpenzió megegyezés szerinti idő elteltével (általában 30 perc) mért pH értéke.

A talajok mészállapota alatt a talaj kálciumtartalmát értjük, általában kalciumkarbonát formájában. A talaj megfelelő mészállapota kedvezően hat a talajok szerkezetére (morzsalékosság) és a talaj
szerkezeti elemeinek stabilitására. A talaj szerkezetén keresztül a megfelelő mészállapot
kedvezően befolyásolja a talajok víz-, hő-, és levegőgazdálkodását, valamint ezen keresztül a
tápelemek feltáródásához elengedhetetlen mikrobiológiai folyamatokat is. Kalciumra a növényeknek is szükségük van, kálciumhiány súlyos növényfejlődési rendellenességekhez vezethet, például növekedésgátlás, vagy klorózis (klorofillhiány miatti sárgulás).

A talajok mészhiányos állapota a talajok savanyodásához vezet, elveszíti stabil szerkezetét, károsodik a víz-és levegőháztartása, kioldódnak belőle a tápionok, nem lesz megfelelő élő- és termőhely.

Szerző által felhasznált források

MOKKA-lexikon