Magyarország eróziós térképe

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

A térképen a víz által okozott talajpusztulás fokozatai vannak feltüntetve. A felvételezés a talajpusztulás országos elterjedésének feltérképezésének céljából az Agrokémiai Kutató Intézet kezdeményezésére 1951-ben kezdődött. Az eróziós térkép felvételi munkálatai 1:75 000-es méretarányú katonai térképeken történt. A térképezési munka eredményeként az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében Stefanovits Pál és Duck Tivadar szerkesztésében 1959-ben elkészült az ország eróziós térképe.

Közép-Magyarországot nagy változatosság jellemzi, az összes eróziós típus előfordul.

Szerző által felhasznált források

Stefanovits P. (1964): Talajpusztulás Magyarországon (Magyarázatok Magyarország eróziós térképéhez). OMMI Kiadványai. OMMI, Budapest