Pásztázó elekronmikroszkóp vázlata

Kép forrása
http://www.purdue.edu/REM/rs/sem.htm
Leírás szerzője
KÖRINFO

A pásztázó (scanning) elektronmikroszkóp alapját a televíziós elv képezi, melynek lényege, hogy egy adott tárgyat vékony pásztázó sugárral soronként képpontokra bontunk, ezzel egyidejűleg időben változó elektromos jellánccá alakítunk át, majd egy leképező monitorban szinkron működő pásztázással újra összefüggő képpé állítunk össze. A vizsgálandó tárgy pásztázandó területe igen kicsiny, de azt nagyszámú finom képpontra bontjuk fel. A nagyfelületű képernyőn megjelenő kép ugyanannyi képpontból áll, a kép viszont sokszorosan nagyobb. A pásztázó elektronmikroszkóp nagyítása tehát e két terület közötti arányból adódik.

Szerző által felhasznált források