Avogadro törvény

Kép forrása
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/Avogadro.html
Leírás szerzője
BME-ABÉT

Az ideális gázokban a részecskék közötti kölcsönhatás elhanyagolható, ezért érvényes rájuk Avogadro törvénye: az azonos térfogatú, azonos hőmérsékletű és nyomású gázok azonos számú részecskét tartalmaznak. 12 gramm (0,012 kg) 12-es tömegszámú szénizotópban lévő szénatomok száma adja az Avogadro-számot, vagy Avogadro-állandót (NA). Ez a szám körülbelül 6,022·1023 db. Egy mól bármely anyag Avogadro-számnyi részecskét tartalmaz.

Szerző által felhasznált források