Van der Waals egyenlet

Kép forrása
http://www.chemteam.info/Gallery/Gallery12.html
Leírás szerzője
BME-ABÉT

A reális gázok tulajdonságai kisebb vagy nagyobb mértékben eltérnek az ideális gázokétól. Ezt az eltérést a van der Waals egyenlettel tudjuk megadni: , ahol p a reális gáz nyomása [Pa], T a hőmérséklet [K], V a reális gáz térfogata [m3], n az anyagmennyiség [mol], a a kohéziós erőkből eredő nyomáskorrekció mértéke [Pa dm6/mol2], b a gázrészecskék saját térfogata [m3/mol].

Szerző által felhasznált források