Fenolftalein-lúgosság helyszíni meghatározása

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

A pH kolorimetrikus meghatározásának egy módszere, amely elsősorban az erősen lúgos tartományban nyújt felvilágosítást a talaj kémhatásviszonyairól.

Szerző által felhasznált források

Szabolcs I. szerk. (1966): A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI, Budapest.