Vasúti közlekedési zaj jellemzése

Kép forrása
BME Út és Vasútépítési Tanszék honlapja
Leírás szerzője
Akusztika Mérnöki Iroda Kft.

Adott forgalmi helyzetben a forgalmi zaj mértékét jól jellemezhetjük az úttengelytől meghatározott referencia távolságban lévő ponton, mely a vágánytengelytől 25 m távolságra értelmezett vizsgálati pont. A zajterhelést helyszíni, szabványos mérésekkel állapíthatjuk meg, LAM,kö (dB). Közlekedési eredetű zaj esetén a megítélési idő jogszabály szerint nappal 57 600 sec, éjjel 28 800 sec időtartam.

Szerző által felhasznált források

BME Út és Vasútépítési Tanszék honlapja http://www.uvt.bme.hu/targyak/k_korny/05osz/ea_BK_4.pdf

Walz Géza:Zaj- és rezgésvédelem. Budapest Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.2008