A MÉTA Program

Kép forrása
http://www.novenyzetiterkep.hu/node/53
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

A MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) általános célkitűzése a magyarországi természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljeskörű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése.

Konkrét célok:

  • az ország nagy léptékű, aktuális élőhelytérképének és élőhely-adatbázisának elkészítése és gondozása,
  • a botanikusok és ökológusok, a társtudományok és a természetvédelem szakembereinek, valamint a természetvédő társadalmi csoportok összefogásának ösztönzése,
  • a tájökológiai ismeretek és szemlélet fejlesztése,
  • a természetvédelmi-ökológiai oktatás és tudatformálás segítése.

A "MÉTA tudás" segítségével lehetővé válik Magyarország természeti értékeinek célirányosabb védelme, az optimális tájhasználat kialakítása, az életminőséget növelő táji értékek és ökoszisztémák védelme, az Európai Unióba vitt természeti hozományunk számszerűsítése.

A térképezés során az ország teljes területéről, aktuális terepi felmérés alapján készült dokumentáció. A MÉTA adatbázis és térkép maradéktalanul lefedi a mai ország területét, így minden táj, minden egyes község határának növényzeti értékei reprezentálva vannak.
Részletesen megadja a természetes és természetközeli gyepeket, mocsarakat, vizes élőhelyeket, őshonos fafajú erdőket, cserjéseket; ugyanakkor csak vázlatosan dokumentáltuk a szántókat, mezőgazdasági területeket, településeket, faültetvényeket, ipari területeket.

Szerző által felhasznált források

http://www.novenyzetiterkep.hu/node/53