Természetvédelmi információs rendszer

Kép forrása
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_1841
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

A TIR, vagyis Természetvédemi Információs Rendszer 

Célja

 • Komplex információ biztosítása a természetvédelmi stratégiai tervezéshez
 • Alapadatok és/vagy komplex információk biztosítása a hatósági tevékenységhez (KÖTEVIFE)
 • Információk biztosítása Magyarország mindenkori természeti állapotára vonatkozóan hazai és nemzetközi jelentésekhez, a nyilvánosság igényeinek kiszolgálásához
 • A természetvédelmi kezelések, beavatkozások és egyéb külső hatások következményei értékelésének támogatása

Feladatai

 • Földrajzi helyhez kötődő adatok gyűjtése, és tárolása (a védett objektumok).
 • Egységes adatkezelés (nyilvántartások vezetése).
 • Elemzés (leíró-, helyzeti adat, és adatkapcsolat elemzés a hatósági- és szakhatósági feladatok, kezelési terv készítés, monitorozási- és kutatási programok értékelésében).
 • Megjelenítés (eredmények, monitorozási tevékenység, őr- és közönségszolgálat).

Kritériumok 

 • Feltöltése ellenőrzött adatokkal történjen
 • Sokoldalú lekérdezés legyen lehetséges térben és időben (területre, fajokra, csoportokra, társulásra stb.).
 • Kapcsolható legyen az alapadatokat szolgáltató rendszerekhez (földnyilvántartási, erdészeti adatbázis).
 • Könnyen kezelhető és a jogosultak számára közvetlenül hozzáférhető legyen.
 • Egységes, könnyen áttekinthető, fejleszthető, feltölthető, összesíthető és karbantartható adatbázis legyen.
 • Különböző típusú adatokat, adatbázisokat legyen képes összekapcsolni.

A TIR dinamiku térképrendszere az alábbi címen érhető el:

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Szerző által felhasznált források

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_1841