Aerob heterotróf összsejtszám meghatározás

Kép forrása
KÖRINFO
Leírás szerzője
KÖRINFO

 

Az aerob heterotróf sejtek száma a talaj általános állapotáról nyújt felvilágosítást. Segítségével becsülhető a kontroll-mintához viszonyított károsodás mértéke, továbbá alkalmazható a remediácós technológia időbeni követésére is a technológiamonitoring és utómonitoring során.

A mérés alapelve, hogy ismert talajmennyiséget tartalmazó szuszpenzió hígítási soraiból, meghatározott mennyiségeket a baktériumok számára megfelelő összetételű agaroldatba, petricsészékbe szélesztünk. Feltételezve, hogy minden egyes sejtből egyetlen telep fejlődik, a telepeket megszámolva a hígítás mértékének ismeretében kiszámítható az 1 g nedves talajra vonatkoztatott mikroorganizmusok száma. Az átlátszó szilárd húsléagarban a telepek jól láthatóak, megszámlálás után az egyes petricsészékben lévő telepek száma átlagolandó.

 

Szerző által felhasznált források

BME Vegyészmérnöki Kar Tanszéki Munkaközösség (1993) Ipari mikrobiológiai gyakorlatok, (Szerkesztő: Puskás, A.) Műegyetemi Kiadó, Budapest