Magyarország genetikus talajtérképe

Szerző: 
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály

Hazánk természettudományi alapokon nyugvó talajosztályozási rendszerét genetikai és talajföldrajzi osztályozási rendszernek nevezzük.

Azért genetikai, mert a talajokat fejlődésükben vizsgálja és a fejlődés egyes szakaszai − a típusok −alkotják az osztályozás egységeit. Azért talajföldrajzi, mert a földrajzi törvényszerűségeket szem előtt tartva egyesíti a típusokat a főtípusokban.

Az egyes osztályozási egységek elhatárolásának alapja a talajon magán felismerhető jelenségek segítségével megállapított folyamattársulás, mely a talaj kialakulása óta fellépő talajképző tényezők által meghatározott talajképző folyamatok összességét foglalja magában.