Hulladékok környezetmenedzsmentje

Hulladékok környezetmenedzsmentje

Szerző:
Gruiz Katalin

A hulladékok menedzsmentjét európai és magyar jogszabályok támogatják.

A hulladékok keletkező mennyiségét, fajtáit, gyűjtési és hasznosítási módjait szigorúan regisztrálják és ellenőrzik, tehát ezekből az adatokból készült statisztikák hű képet adnak az ország helyzetéről.

Ezekre az adatokra alapozva tudja a környezetmenedzsment irányítani a hulladékok kockázatának és költségének csökkentését és a lehető legnagyobb hulladékmennyiség újrahasználatát, hasznosítását a lerakás helyett.

A környezetmenedzsment élesen elhatárolja a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó tevékenységeket. A hulladékok veszélyes vagy nem veszélyes voltát a hulladék eredetétől, típusától , besorolásától függően előre meghatározza és egységes európai osztályozási rendszerbe sorolja (EWC kód).

Azok a hulladékokat viszont, melyek nyersanyag vagy alapanyagként ismét hasznosításra kerülnek a REACH-törvény hatálya alá tartoznak, tehát ugyanúgy kezelik őket kockázat szempontjából, mint bármely más vegyi anyagot vagy keveréket vagy terméket.

Tehát az újrahasznosított hulladékot vegyi anyagként "menedzseljük".  Célunk, mindenütt a világon, hogy minden hulladékot újrahasznosítsunk. Ebből következik, hogy minden hulladékot anyagnak vagy terméknek  kéne tekinteni és aszerint kezelni. Ez biztosítaná, hogy a lehető legnagyobb mennyiség újrahasznosuljon.

A hulladéktörvények viszont nem ezt követelik, ezzel tulajdonképpen gátolják a hulladékok újrahasznosítását. A két koncepció harmonizálására sürgősen szükség lenne.

A hulladékok veszélyessége a bennük lévő vegyi anyagoknak vagy káros mikroorganizmusoknak köszönhető. Mivel a hulladékokat nem érdemes előre meghatározott módon kezelni, legalábbis, ha újra fel akarjuk őket használni, hanem anyag vagy termékként, azért a veszélyességén kívül mindig meg kell nézni a felhasználás körülményei között adódó kockázatot és azt kell kezelni.  A vegyi anyagokhoz hasonlóan figyelmeztetésekkel, korlátozó intézkedésekkel a kockázatot elfogadható szinten kell tartani és akkor bármilyen hulladék hasznosítható.

Ha teljesülne a hulladékok felhasználásuktól függő, helyszínspecifikus kockázatán alapuló megítélése,  akkor majdnem minden veszélyes és nem veszélyes hulladékot lehetne hasznosítani, elvileg. A ma még kevéssé létező technológiai megoldások meg fognak születni, ha megnyílik a hasznosítás lehetősége a hulladékok előtt.