MT3DMS

Kép forrása
http://www.jaketa.hu/software/gms/mt3d.png
Leírás szerzője
BME ABÉT

MT3DMS
Több oldott vegyi anyag, felszínalatti vizekben való terjedésének szimulációja advektív, diszperzív folyamatok és, kémiai reakciók révén.

Szerző által felhasznált források

http://www.jaketa.hu/software/gms/gms.html