Vegyianyag-monitoring környezettoxikológiai módszerekkel

REACH, ecotoxicity testing Ökotoxikológiai tesztek a REACH rendelethez
Toxicity REACH törvény által előírt toxicitási tesztek
OECD útmutató vegyi anyagok ökoszisztémát érintő hatásának meghatározására OECD útmutató vegyi anyagok ökoszisztémát érintő hatásának meghatározására ökotoxikológiai módszerekkel I.
OECD - REACH OECD útmutató vegyi anyagok ökoszisztémát érintő hatásának meghatározására ökotoxikológiai módszerekkel II.
OECD útmutató vegyi anyagok emberre gyakorolt káros hatásának meghatározására OECD útmutató vegyi anyagok humán egészséget érintő hatásának meghatározására toxikológia tesztekkel
OECD útmutató vegyi anyagok humán egészséget érintő hatásának meghatározására toxikológia tesztekkel II.
Ames mutagenitasi teszt Ames mutagenitási teszt OECD 471 alapján
Ösztogén-hatás mérés Ösztogén-hatás mérése YES teszttel
Ready biodegrdability A "gyors" biológiai lebonthatóság vizsgálata
Szén Lebontás Vizsgálata Szén Lebontás Vizsgálata (OECD No. 217)
Bioderadálhatóság tesztelése Vegyi anyagok biodegradálhatóságának izotópos vizsgálata talajban, OECD 304A
Talaj nitrifikációjának gátlása szennyezőanyag hatására Szennyezőanyag hatása a talaj nitrogén transzformációjára
Talajminkróbák Vegyi anyagok hatása talajban folyó biodegradációra, OECD 217
Szárazföldi növény teszt: csírázás és csíra növekedés teszt
Talajtzoxicitás mérés gilisztával Földigiliszta akut toxicitási teszt, OECD 207
Televényféreg (Enchytraeus albidus ) reproduktivitási teszt Televényféreg toxicitási és reproduktivitási teszt, OECD 220
Lumbriculus variegatus Szennyezett üledék toxicitásának tesztelése féreggel (Lumbriculus), OECD 225
Collembola with eggs Collembola szaporodás-gátlási teszt szennyezett talajra
Földigiliszta reproduktivitás Földigiliszta reproduktivitási teszt (OECD 222)
Talajban élő atkák Ragadozó atka reprodukciós teszt talajban, OECD 226
trágyalégy Közönséges trágyalégy fejlődésére gyakorolt toxikus hatás mérése (OECD 228)
Méhetetési teszt Háziméh (Apis mellifera) akut orális toxicitási teszt, OECD 213
Akut méhteszt Méh akut kontakt toxicitási teszt, OECD 214
Daphnia magna reprodukciós teszt (OECD 211) Daphnia magna reprodukciós teszt (OECD 211)
Halteszt Akut haltoxicitás
Hal akut toxicitási teszt Vegyi anyagok halakra gyakorolt akut toxicitása, OECD 203
Halteszt Halak korai életszakaszában vizsgált toxicitás, OECD 210
haltoxicitás Haltoxicitási teszt, 14 napos, prolongálható , OECD 204
Krónikus toxicitási tesztelése halivadékokon Krónikus toxicitási teszt halivadékkal, OECD 215
Bőrirritációs teszt Alternatív bőrirritációs teszt

Oldalak