Hőmérséklet

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

A növények csírázása, növekedése, légzése, tápanyag-felvétele, a mikrobiológiai folyamatok intnzítása, a tápanyag-feltáródás üteme valamint a talajképződés kémiai és fizikai folyamatainak sebessége jelentős mértékben függ a talaj hőmérsékletétől.

Szerző által felhasznált források

Stefanovits P., Filep Gy., Füleky Gy. (1999): Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest