Fenol

Kép forrása
KK
Leírás szerzője
Kovács Krisztián

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Fenol
Fenol, karbolsav, hidroxibenzol

Vegyületcsoport

Aromás

CAS szám

108-95-2

Molekulaképlet

C6H6O

Szerkezeti képlet

C6H5OH

Megjelenés

Jellegzetes illatú, fehér kristályos, szilárd anyag. (3)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Főleg ipari célokra használják: szalicilsavat, pikrinsavat, színezékeket, műanyagokat (bakelit, fenolplasztok), növényvédő- és fakonzerváló szereket készítenek belőle. Dezinficiáló (fertőtlenítő) hatású. (3)

Elsődleges hatás

 

Mellékhatások

 

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

94,11 g/mol

Sűrűség

1,07 g/cm3 (3)

Olvadáspont

40,5 °C (3)

Forráspont

181,7 °C (3)

Gőznyomás

47 Pa (20 °C)

Vízoldhatóság

8,3 g/100 ml (20 °C) (3)

Stabilitás

Normál körülmények közt stabil anyag, nem bomlik. 40 °C környékén megolvad.

Hidrolízis

Vízzel érintkezve elfolyósodik

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

 

Kow

log Kow = 1,46 (4)

Koc  [l/kg]

8,6

pKa

9,99 (4)

BCF, biokoncentráció

Carassius auratus (aranyhal): 1,9 (4)
Salmo gairdneri (szivárványos pisztráng): 39 (4)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

 

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Aerob körülmények között vízben teljesen biodegradálódott kevesebb, mint egy nap alatt, talajban pedig 2−5 nap alatt. (4)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Talajra a szennyezettségi koncentráció 1 mg/kg
Felszín alatti vízekre a szennyezettségi koncentráció 20 mg/l (7)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

 

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Veszélyes a magasabb rendű vízi szervezetkere, általában enyhén toxikus (5)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

3−130 mg/l (rákfélék, halak)

Crangon crangon LC50 = 172 mg/l, 24h, 15 °C-os tengervízben (4)

Daphnia magna LC50 = 17 mg/l, 24-28h (4)

Szivárványos pisztráng LC50 = 5,6-11 mg/l, 24h (4)

Daphnia magna LC50 = 3,9 mg/l (6)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC Daphnia magna: 0,16 mg/lit (6)

NOEC hal: 2,2 mg/lit (6)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC5

Földigiliszta: 2,4−10,6 µg/cm2 (6)
Növényi gyökérnövekedés-gátlás: 120−170 mg phenol/litre (6)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Mérgező, maró. Belélegezve súlyos, marandó egészségkárosodást okozhat. Befolyásolja az idegrendszer működését, utána károsítja a májat és a vesét ami halálhoz is vezethet. Károsíthatja a szívizmot, a hasnyálmirigyet, a lépet, kiválthat tüdővizenyőt. (3)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

0−80% a vizelettel kiürül. Glükorunsavval és szulfáttal konjugálódhat. Fehérjékhez, létfontosságú fehérjékhez kovalensen kötődhet. (6)

Endokrin rendszert károsító

Igen

Immunrendszert károsító

 

Szövetkárosító

Igen

Mutagén

Nem (2)

Karcinogén

Nem (4)

Reprotoxikus, teratogén

 

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 = 317 mg/kg (patkány szájon át) (2)
LD50 = 270 mg/kg(egér, szájon át) (2)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)


EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

1. Environmental toxicology and risk assessment, 7.

2. MOL-Slovnaft Biztonsági adatlap, http://www.molchem.hu/vegy_bta_mentes/Fenol - SLOVNAFT.pdf

3. Wikipedia, http://hu.wikipedia.org/wiki/Fenol

4. Toxnet, http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~54TfV4:1

5. http://www.pesticideinfo.org/List_AquireAcuteSum.jsp?Rec_Id=PC35056&Taxa_Group=Crustaceans

 6. http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc161.htm

 7. 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/jogszab/jogszab02/tartalom2.htm