A vörösiszap-katasztrófa kockázati modellje

Kép forrása
Gruiz Katalin
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

A képen látható kockázati modell  bemutatja az átszakadt tározóból kizúduló vörösiszap terjedési útvonalait, az elért környezeti elemeket és a tönkretett, elszennyezett környezeti elemeknek kitett ökoszisztéma-tagokat és a humán receptorokat. A koncepciómodell a veszélyeket is megadja a forrásra, a környezeti elemekre és receptorokra.

Az elsődleges szennyezőforrás, vagyis a vörösiszaptározó mellett a mélyebb fekvésű területeken és a folyómederben összegyűlt vörösiszap másodlagos szennyezőforrásnak számít. Ezek eltávolítása feltétlen kívánatos, hogy a veszéyeztetettség csökkenjen.

A koncepciómodellen a transzportútvonalakat szimbolizáló nyilak vastagsága az anyagáramokat szimbolizálja. Ezeknek az anyagáramoknak a pontos kiszámítása adná meg a domináns transzportútvonalakat és tenné lehetősé az összehasonlítást, valamint a technológiai és gazdasági becsléseket a kárelhárítási, kármentesítési és kockázatcsökkentési munkálatokkal kapcsolatos döntésekhez.

A koncepciómodell kitöltése kvalitatív és kvantitatív adatokkal feltételezi a történelmi adatok, már meglévő információk összgyűjtését, a hiányzó adatok beszerzését (szigorúan csak a szükséges adatokét). Ezen adatok birtokában lépcsőzetesen kell elvégezni a kockázatfelmérési számításokat, fokozatosan pontosítva az eredményeket.