Rezorcin

Kép forrása
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Resorcinol-3D-balls.png
Leírás szerzője
Németh Márton

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Rezorcin

Benzol-1,3-diol (OMFI)

Vegyületcsoport

fenolok  (OMFI)

CAS szám

108-46-3 (OMFI)

Molekulaképlet

C6H4(OH)2 (OMFI)

Szerkezeti képlet

 (wikipedia)

Megjelenés

fehér kristályos anyag (OMFI)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Fő felhasználási területei a bioragasztók valamint a gumi ipar.

Jellemző még égésgátlókban szinezékekben, intermedier más fenolok előállitásánal.  (WHO)

Elsődleges hatás

 Ingerli a szemet és a bőrt. Valamint zava léphet fel a központi idegrendszerben. Károsithatja a a májat a vesét.

(BUA Stoffbericht 99: Resorcin - Stand 02/93)

Mellékhatások

n.a.

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

110,11 g/mól (Wikipedia)

Sűrűség

1,272 g/cm3 (Wikipedia)

Olvadáspont

110°C (230°F) (WHO)

Forráspont

277°C (537.8°F) (Wikipedia)

Gőznyomás

1 Pa (20oC) (Wikipedia)

Vízoldhatóság

717 g/100 ml (25oC)  (WHO)

Stabilitás

Normál körülmények közt stabil (WHO)

Hidrolízis

Általános környezeti feltételek melett nem észlelhető

(Lyman, W.J., Reehl, W.F. and Rosenblatt, D.H., Handbook of Chemical Property Calculation Methods, McGraw-Hill, Inc., Washington, 1990, pages 7-4 and 7-5)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

4.21 × 10-9 (WHO)

Kow

0,85 (25oC) (WHO)

Koc  [l/kg]

10,36 l/kg (WHO)

pKa

9,81 (25 oC) (WHO)

BCF, biokoncentráció

3,162 (42oC) (USEPA HPV Challenge program)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

fotolizíssel.(USEPA HPV Challenge program 2004)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Aerob lebontás: 97%-os 4 nap után. (WHO) Anaerob lebontás is lehetséges, de lassabb, valamint kisebb hatofokú. (WHO)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Felszín alatti vizekre: 5 μg/l

 (http://www.geo-log.hu/uploads/docs/6_2009_kvvm.pdf)

Földtani közegben: 0,5 mg/kg szárazanyag

(http://www.geo-log.hu/uploads/docs/6_2009_kvvm.pdf)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Levegő: 2 μg/minta (WHO)

Víz: 0,1 mg/l  (WHO)

Föld: ≤ 3 mg/l  (WHO)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Jó vízben való oldhatósága miatt nagyon mérgező hatású a

vízben élő szervezetekre. (OMFI)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Fogasponty (LC50): 88.6 mg/l/24 hr  (WHO)

Garnéla (LC50): 170 mg/l/24 hr   (WHO)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Arany Jászkeszeg (NOEC): 25 mg/l/96 hr (WHO)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Erősen karcinogén, de ez a hatás az emberekre nem

bizonyított. (WHO)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Csigák, lapos féreg (LC50): >100mg/l/96 hr

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Irritálja a szemet, a bőrt. (OMFI)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

 

Endokrin rendszert károsító

Nem bizonyitott. (WHO)

Immunrendszert károsító

Nem bizonyitott. (WHO)

Szövetkárosító

Nem bizonyitott. (WHO)

Mutagén

Normál expozició esetén nincs mutagén hatása (WHO)

Karcinogén

Nem bizonyitott. (WHO)

Reprotoxikus, teratogén

Nem bizonyitott. (WHO)

Akut toxicitási adatok (LD50)

Orális expozició esetén az LD50 érték:

301 mg/kg (patkány)

Börön keresztüli expozició esetén az LD50 érték:

3360 mg/kg (nyúl)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

 

NOEL 450 mg/kg./nap (pakány) 14 nap nincs érzékelhető hatása

 

 

NOEL 37,5-600 mg/kg/nap (egér)  14 day 300-600 mg közti adagok esetén elpuztultak az egyedek. 100 mg alatt nincs érzékelő hatás.   (EPA)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

Szerző által felhasznált források

World Health Organization (WHO):

http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/cicad71.pdf

Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Resorcinol

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rezorcin

Országos Munkahigéniás és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI):

http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF10/icsc1033_HUN.PDF

USEPA HPV:

http://www.epa.gov/oppt/chemrtk/pubs/summaries/resorcnl/c15385rr3.pdf  

 

Egyéb hasznos oldalak:

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~Jwd3qW:1

http://www.epa.gov/oppt/chemrtk/pubs/summaries/resorcnl/c15385rr3.pdf  

http://www.lookchem.com/Resorcinol/

http://www.jmloveridge.com/cosh/Resorcinol.pdf

http://www.geo-log.hu/uploads/docs/6_2009_kvvm.pdf

 

Felhasznált Irodalom:

Lyman, W.J., Reehl, W.F. and Rosenblatt, D.H., Handbook of Chemical Property Calculation Methods, McGraw-Hill, Inc., Washington, 1990, pages 7-4 and 7-5

BUA Stoffbericht 99: Resorcin - Stand 02/93

Csatolt pdf