Az ajkai 9. számú cella

Kép forrása
Gruiz Katalin
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

A 9-es cella fala is pernyéből épült, benne a már leülepedett vörösiszap felületén lúgos víz helyezkedik el.A 9-es cella is túl van töltve és most, hogy a szomszédos 10-es cellában kevesebb anyag van, bizonytalan a 9-es cella falainak statikai biztonsága. Mivel nagyon túl van töltve a víz egy részét megpróbálják leereszteni.

A cellák végleges lezárásának módja az, hogy a vizet leeresztik vagy hagyják elpárologni a leülepedett vörösiszap felületéről és takaró talajréteggel vagy ahhoz hasonló termesztőközeg réteggel fedik, majd növényesítik.

A 9. cella mögött látható a timföldgyár tőle balra pedig a hőerőmű, ahonnan a pernye származik. A 9-es cella és a gyár közötti füves terület  vörösiszap tározó cellákat takar, melynek felületét már növényesítették. 

Ez a legolcsóbb vörösiszap-tárolási módszer, sem semlegesítést, sem szárítást nem alkalmaz, a víztelenítés sem gyorsított, hanem spontán. A letakarásra hulladéktalajokat, szennyvíziszapot és egyéb hulladékot szoktak használni. Az ilyen cellákat bármikor meg lehet ismét nyitni és a jövőben hasznosítani az itt tárolt anyagot.