A talaj tömörségének helyszíni vizsgálata

Kép forrása
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője
László Péter

Talajellenállás-mérés penetrométerrel

Szerző által felhasznált források

Buzás I. (1993): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. Budapest: Tótfalusi Tannyomda.