Vegyi anyag monitoring a környezetben

Környezeti minták kémiai analízise A környezeti monitoring módszereinek felosztása
Vegyi anyagok vizsgálati módszerei Screening (áttekintő) vizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei
Torzítatlanság vs Pontosság Környezetvédelmi analitikai módszerek validálása
www.talaj-mechanika.hu Környezeti mintavétel analízishez
Dinamikus talajmintavevő Talajminta-vétel MRZB dinamikus mintavevő szondázó berendezéssel
Vízminőség Fluoreszcens és UV-abszorpciós módszerek alkalmazása vizek minőségének folyamatos ellenőrzésre
Szenzorok vízanalitákához Nitrát, nitrit, KOI és PAH-vegyületek meghatározása felszíni vizekben UV és fluoreszcens szenzorokkal
Vízanalitika Ftalátok analízise környezeti vízmintákból és eltávolítási lehetőségei szennyvizekből
inc.bme.hu Összes szervesanyag-tartalom jellemzése (KOI mérése)
Butadién és izoprén levegőben Butadién és izoprén monitoring munkahelyi levegőben
PAH vegyületek meghatározása levegőben LC-GC-MS rendszerrel
MULTI N/C 2100 S Környezeti minták szén- és nitrogéntartalmának vizsgálatai
On-line vízanalitika Szabványos és nem szabványos on-line analitikai módszerek
Ciklodextrin - ezermester.hu Ciklodextrinek alkalmazása szerves szennyezőanyagok biodegradálhatóságának jellemzésére
hm.gov.hu Robbanóanyagok meghatározása talajmintákban gázkromatográfiával
Talajanlízis Poláris nitroaromás vegyületek meghatározása talajban