Akrolein

Kép forrása
Ben Mills
Leírás szerzője
Szigeti Tamás

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név

IUPAC név

Akrilaldehid (Acrylaldehyde)

2-propénal (2-pronenal)

Vegyületcsoport

aldehidek

CAS szám

107-02-8

Molekulaképlet

C3H4O

Megjelenés

színtelen folyadék

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,

felhasználási terület

gyomirtó szer (öntözőcsatornákban a növényzet szabályozására)

biocid (olajiparban) [1]

Elsődleges hatás

Az akrolein a szerves anyaghoz kötődik és lebontja a sejtes szerkezetet keresztkötő fehérjék segítségével. [1]

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

56,1 g/mol [1]

Sűrűség

0,84 g/cm3 (20°C) [2]

Olvadáspont

-88 °C [1]

Forráspont

53 °C [1]

Gőznyomás

220 torr (20 °C) [1]

Vízoldhatóság

208 g/l  (20 °C) [1]

Stabilitás

Stabil, de gyorsan polimerizálódik. [3]

Hidrolízis

A vízzel reverzibilis reakcióba lép, 3-hidroxipropanal képződik. [1]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

12,4 Pa·m3/mol (25 °C) [4]

Kow

logKow: 0,98-1,10 [1]

Koc  [l/kg] 

3 [4]

pKa

-

BCF, biokoncentráció

344 (naphal - Lepomis macrochirus), valószínűleg túlbecsült érték [5]

számított érték: 0,6 [6]

Viselkedése a környezetben 

Abiotikus degradálhatóság

és metabolitok

A levegőben a hidroxil gyökkel történő reakciója a domináns (felezési idő: 15-20 óra). Bomlástermékek: szénmonoxid, formaldehid, glioxál.

Fotolízise és reaktív specieszekkel (pl. ózon) történő reakciója nem jelentős. [6]

Vízben abiotikus körülmények között reakcióba lép a vízzel, a reverzibilis reakcióban 3-hidroxipropanal képződik.

 

Biodegradálhatóság és 

metabolitok

Mikroorganizmusok által könnyen biodegradálható.

Környezetminőségi kritériumok

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Kültéri levegőben: < 0,5 μg/m3 [6]

Beltéri levegőben: 0,8-8,1 μg/m3 [6]

ÖKOszisztémára gyakorolt hatás

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50: 0,08 - 0,12 mg/l; 96 óra; hal (Lepomis macrochirus)

EC50: 0,04 - 0,10 mg/l; 48 óra; daphnia (Daphnia magna)

LC100: 0,3 - 4,2 mg/l; 48 óra; hal (Leuciscus idus) [5]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC: 0,0169 mg/l; 64 nap; daphnia

(Daphnia magna)

NOEC: 0,0114 mg/l; 60 nap; hal; (Pimephales promelas) [4]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LD50 orális; 26 mg/kg; patkány

LC50 belégzés; 18 mg/m3; 4 óra; patkány

LD50 bőr; 200 mg/kg; nyúl [5]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

emberre gyakorolt hatás 

Általános káros hatások

Gyengeség, émelygés, hányinger, hasmenés.

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

A szervezetben N-acetilciszteinné alakul és a vizelettel távozik. [7]

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

Immunválaszok elnyomása a NF-κB útvonal gátlásával [8]

Szövetkárosító

-

Mutagén

nem [2] Metabolitjai között van mutagén hatású vegyület (pl.: glicidaldehid). [9]

Karcinogén

D csoportba tartozik (EPA) - nincs elegendő adat a karcinogenitás megállapításához [10]

Reprotoxikus, teratogén

nem [2]

Akut toxicitási adatok (LD50)

Rövid távú kitettség szem- és orrirritációt okozhat. [11]

A hatás már 0,6 mg/m3 koncentrációérték alatt megfigyelhető. [9]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

LOAEL: 0,25 mg/m3 [9]

EGYÉBJELLEMZŐK

 

Megengedhető expozíciós határérték (OSHA PEL):

 

0,25 mg/m3 [10]

Javasolt expozíciós határérték (NIOSH REL):

0,25 mg/m3 [10]

 

Rövidtávú expozíciós határérték (STEL):

0,80 mg/m3 [10]

 

Közvetlenül veszélyes az életre és az egészségre (NIOSH IDLH):

4,6 mg/m3 [10]

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

 

[1] US EPA, Reregistration Eligibility Decision, Acrolein, 2005

[2] Evonic Industries (http://corporate.evonik.com/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Corporate/de/Unternehmen/Verantwortung/gps-summary-acrolein.pdf)

[3] Chemspider

(http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.7559.html?rid=2fc6f6c0-89bc-4859-939d-4d6a7e069b8e)

[4] Summary of Initial Risk Assessment Report (http://www.safe.nite.go.jp/english/risk/pdf/03_summary/008sum.pdf)

[5] Sigma Aldrich (biztonsági adatlap) (http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&language=hu&productNumber=01679&brand=SIGMA&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsigma%2F01679%3Flang%3Dhu)

[6] Agency for Toxic Substances and Disease Registry

(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp124-c6.pdf)

[7] Concise International Chemical Assessment Documents (http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad43.htm)

[8] Jan F. Stevens, Claudia S. Maier, Acrolein: Sources, metabolism, and biomolecular interactions relevant to human health and disease, Mol. Nut.r Food Res. 52 (2008) 7–25.

[9] Acrolein Reference Exposure Levels, TSD for Noncancer RELs, 2008 (http://oehha.ca.gov/air/toxic_contaminants/pdf_zip/Acrolein_postSRP3.pdf)

[10] Delaware Health and Social Services, Division of Public Health (http://dhss.delaware.gov/dph/files/acroleinfaq.pdf)

[11] U.S. EPA. 2003. Toxicological Review of Acrolein. EPA/635/R-03/003.

Az utolsó hozzáférés dátuma az internetes hivatkozásokhoz: 2013. január 21.